Jaarsymposium Kinder- en Jeugdpsychiatrie

18 januari 2022
14:30 - 20:00 uur
Online

Het Jaarsymposium Kinder- en Jeugdpsychiatrie wordt mogelijk gemaakt door onze sponsor:

Op dinsdag 18 januari 2022 vindt de jaarlijkse zeer gewaarde traditie met voorzitter prof. dr. Jan Buitelaar plaats. U bent dan van harte welkom bij het Jaarsymposium Kinder- en Jeugdpsychiatrie online.

Op deze dag is er volop aandacht voor nieuw inzicht in de effecten van COVID-19 op kinderen, autismepsychose/schizofrenie, eetstoornissen, kindermishandeling, ADHD en online diagnostiek en behandelen in de jeugdGGZ - mogelijkheden en onmogelijkheden. Net als dat ook vaststaat dat een buitenlandse spreker deel gaat uitmaken van het programma.

Dinsdag 18 januari

 

14.15 - 14.30

Online ontvangst

14.30 - 14.45

Welkom
Prof. dr. Nanda Lambregts-Rommelse

14.45 - 15.15

Psychose bij jongeren
Prof. Dr. Therese van Amelsvoort 

15.15 - 15.25

Pauze

15.25 - 15.55

Emotie-regulatieproblematiek en psychische aandoeningen bij jongeren Prof. dr. Nanda Lambregts-Rommelse

15.55 - 16.05

Pauze

16.05 - 16.35

Online diagnostiek en behandeling in de jeugd-GGZ: (on)mogelijkheden 
Prof. dr. Ramón Lindauer

16.35 - 16.45

Pauze

16.45 - 17.15

De misleiding door het gemiddelde
Dr. Andre Marquand

17.15 - 17.25

Pauze

17.25 - 17.55

Effect van de covid-19 pandemie op de mentale gezondheid van jongeren  Dr. Tinca Polderman

17.55 - 18.25

Pauze

18.25 - 18.55

Kindermishandeling, we gaan er bijzonder mee om  Peter Dijkshoorn

18.55 - 19.25

ADHD: putting recent evidence into practice
Prof. David Coghill 

19.25 - 19.30

Afsluiting & Evaluatie
Prof. dr. Nanda Lambregts-Rommelse

Voorzitter & Spreker


Prof. dr. J.K. Buitelaar

​(em) Hoogleraar psychiatrie en hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie, verbonden aan het Radboud Universitair Medisch Centrum, en aan Karakter Kinder- en Jeugdpsychiatrie Universitair Centrum, Nijmegen.

Sprekers

Prof. dr. Ramón Lindauer

Hoogleraar Kinder- en Jeugdpsychiatrie bij het Amsterdam UMC.

Directeur Academische Werkplaats Kinder- en Jeugdpsychiatrie bij Levvel. Kinder- en jeugdpsychiater, systeemtherapeut, TF-CBT-trainer/supervisor en EMDR practitioner bij Levvel in Amsterdam. 

Drs. Peter Dijkshoorn

Niet praktiserend kinder-en jeugdpsychiater

Zorglandschap Jeugd

Prof. dr. Therese van Amelsvoort

Hoogleraar Transitiepsychiatrie aan de Universiteit van Maastricht

Als psychiater verbonden aan MUMC, Mondriaan en Koraal

Mede-oprichtster van @ease.

Prof. dr. Nanda Lambregts-Rommelse

Klinisch neuropsycholoog

Radboudumc

Dr. Tinca Polderman

Universitair hoofddocent bij de Vrije Universiteit Amsterdam & Projectleider van DREAMS

Prof. David Coghill

Professor of Child and Adolescent Psychiatry

Royal Children’s Hospital Melbourne

-

Financial Markets Foundation Chair of Developmental Mental Health

Departments of Paediatrics and Psychiatry

University of Melbourne

Prof. David Coghill

 

ADHD: putting recent evidence into practice

Built around the evidence presented in several recently published ADHD research papers this talk will look at the practical impact of these findings for our clinical work. I will tackle three specific aspects.

  1. When I first heard about the concept of sub-threshold or sub-syndromal ADHD my instinct was to dismiss it as an unnecessary construct. However, having looked more closely I now feel this construct raises some really important questions that we will need to address.
  2. A recently conducted systematic review and meta-analysis has highlighted some of the issues related to screening for ADHD. In a separate study we found that a two-stage approach to screening significantly improved screening outcomes. I will discuss the implications of these findings on clinical approaches to identification and assessment of ADHD.
  3. The COVID Pandemic continues to impact on all of our lives. What has the impact been on thise with ADHD and has this differed from the rest of the population?

Dr. Tinca Polderman

 

Effect van de covid-19 pandemie op de mentale gezondheid van jongeren

Dr. Tinca Polderman is universitair hoofddocent en projectleider van DREAMS, een samenwerking tussen vier grote academische kinder- en jeugdpsychiatrie instellingen in Nederland. Momenteel leidt Polderman een grootschalig onderzoek naar de effecten van de COVID-19 pandemie op de mentale gezondheid van de Nederlandse jeugd. Tijdens het jaarsymposium deelt zij de eerste resultaten van dit onderzoek. De data betreffen internaliserende en externaliserende problemen en welbevinden, zoals door ouders gerapporteerd en data over gevoelens van angst, depressie, boosheid, vriendschappen, slaapproblemen en algemene gezondheid, zoals door kinderen gerapporteerd. 

Prof. dr. Nanda Lambregts-Rommelse

Emotie-regulatieproblematiek en psychische aandoeningen bij jongeren

Emotie-regulatieproblematiek wordt als één van de belangrijkste stoornis-generieke dimensies gezien. Jongeren met dergelijke problematiek zijn zich minder bewust van hun emoties, wanneer deze zich voordoen. Of ervaren deze (ook) als onvoorspelbaar fenomeen in plaats van gekoppeld aan voorafgaande gebeurtenissen. Daarnaast vinden ze het lastiger de emoties te verdragen en proberen ze deze daarom te onderdrukken of te vermijden. Als gevolg hiervan worden negatieve emoties te snel geactiveerd, zijn deze te intens en/of houden deze te lang aan, gezien de omstandigheden. Prof. dr. Nanda Lambregts-Rommelse geeft op dit thema een beknopt overzicht van de huidige inzichten vanuit wetenschappelijk onderzoek en de klinische praktijk. Lambregts-Rommelse is als klinisch neuropsycholoog werkzaam bij Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie en het Radboudumc. Haar belangrijkste drijfveer is het bijdragen aan een betere kwaliteit van leven voor jeugdigen met ernstige ontwikkelingsproblemen door verbinding te maken tussen onderzoek, praktijk, opleiding, beleid en maatschappelijk debat; en tussen medische, psychologische en pedagogische disciplines.

Drs. Peter Dijkshoorn

Kindermishandeling, we gaan er bijzonder mee om

Drs. Peter Dijkshoorn is niet-praktiserend kinder- en jeugdpsychiater. Tot vorig jaar was hij kinder- en jeugdpsychiater en bestuurder bij Accare. Heden is hij namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) landelijk ambassadeur voor een lerend jeugdhulpstelsel.

Hij praat u bij over de omvang en impact van kindermishandeling. Over het beleid, de schadelijke gevolgen, bij wie het onderwerp zou moeten worden ondergebracht en andere aspecten waarmee er betere resultaten kunnen worden behaald in het behandelen van de gevolgen. Want dat kan en is zeer nodig.

Prof. dr. Therese van Amelsvoort


Psychose 

Prof. dr. Therese van Amelsvoort is hoogleraar Transitiepsychiatrie aan de Universiteit van Maastricht en als psychiater verbonden aan MUMC, Mondriaan en Koraal, en mede-oprichtster van @ease.Tijdens haar lezing actualiseert zij uw kennis over vroegdiagnostiek en interventies bij psychose en geeft u inzicht in hoogrisico populaties bij jongeren. Resultaten van de meest recente onderzoeken worden besproken vanuit biologisch, klinisch en psychosociaal perspectief.

Prof. dr. Ramón Lindauer

Online diagnostiek en behandeling in de jeugd-GGZ: (on)mogelijkheden

Prof. dr. Ramón Lindauer is hoogleraar Kinder- en Jeugdpsychiatrie verbonden aan het Amsterdam UMC. Als kinder- en jeugdpsychiater, systeemtherapeut, TF-CBT-trainer/supervisor en EMDR-practitioner werkt hij bij Levvel in Amsterdam. In januari bespreekt hij de (on)mogelijkheden en dilemma’s voor het doen van diagnostisch onderzoek en behandeling online. Zo bespreekt hij onder welke voorwaarden dit wel kan, aan de hand van zowel de wetenschappelijke literatuur als klinische ervaring, zoals opgedaan in onder meer coronatijd.

Prof. dr. J.K. Buitelaar

Over de misleiding door het gemiddelde

Het traditionele design bij onderzoek in de geneeskunde en ook in de psychiatrie is de casus-controle vergelijking. We proberen dan vast te stellen of de gemiddelde score van deelnemers met een aandoening verschilt van die bij deelnemers zonder de aandoening. Maar zelfs bij een aanzienlijk significant verschil tussen de gemiddelden zullen de twee groepen grotendeels overlappen. Met andere woorden, verschillen in groepsgemiddelden zeggen weinig over de positie van een individuele deelnemer. Een manier om van groepsgegevens naar individuele scores te komen is middels normatieve modelling. Prof. dr. Jan Buitelaar is al jaren voorzitter van dit jaarsymposium en illustreert deze editie de mogelijkheden en implicaties om tot individuele scores te komen aan de hand van normatieve modelling van neuroimaging data bij autisme en ADHD.

 

De nascholing wordt uit veiligheidsredenen online aangeboden.

Voor wie?

De nascholing is bedoeld voor kinder- en jeugdpsychiaters, kinder- en jeugdpsychiaters in opleiding, kinderartsen en kinderartsen in opleiding.​

Accreditatie

Voor deze nascholing is accreditatie aangevraagd bij:

  • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
  • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
  • Nederlands instituut van Psychologen (NIP)
  • De Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPT)

Benecke is als onderwijsinstelling geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).

Kosten

  • Online deelname "Jaarsymposium Kinder- en Jeugdpsychiatrie"  €250,-

Er zijn 2 mogelijkheden om het inschrijfgeld te voldoen:

1. Mocht u voor de optie "IDEAL" kiezen dan bent u officieel ingeschreven en ontvangt u een registratiebevestiging door u ingevulde e-mail adres. 

2. Kiest u voor de optie "invoice" dan ontvangt u op het door u ingevulde e-mailadres een e-mail met daarin de factuur.  Door het kiezen van deze optie bent u ingeschreven voor de nascholing en gaat u de betalingsverplichting aan. Dit betekend dat Benecke het inschrijfgeld na 2 weken na inschrijfdatum dient te ontvangen.

Schrijft u in binnen 2 weken voor de start van de nascholing dan dient Benecke per direct het het inschrijfgeld te ontvangen en vervalt de optie "invoice".

 

Annuleringsvoorwaarden

Uw annulering per e-mail dient uiterlijk 18 december 2021 bij de afdeling deelnemersadministratie van Benecke binnen ze zijn. U kunt een e-mail sturen naar deelnemersadministratie@benecke.nl. 

Annulering voor deze datum is kosteloos. Na deze datum bent u het volledige bedrag verschuldigd en kan er geen restitutie plaatsvinden. Eventueel kan een collega uw plaats innemen. 

De annuleringsvoorwaarden gelden voor zowel de optie "IDEAL" als de optie "invoice"

Wij spraken met voorzitter prof. dr. Jan Buitelaar over het programma van deze aanstaande editie!

Heeft het symposium een bepaald thema dit jaar?

‘Nee er is geen thema, maar wel zijn er een viertal onderwerpen die aansluiten op de actualiteit, de coronapandemie. Een verhaal van dr. Tinca Polderman gaat over de invloed van de pandemie op de mentale gezondheid van jongeren. Meerdere keren per week verschijnen daar berichten over; er wordt heel veel onderzoek naar gedaan. Maar het is van belang goed zicht te krijgen op de betekenis van al die verschillende cijfers. Er zijn meer jongeren somber of depressief, maar hoe alarmerend is dit? We lezen over toenemend gebruik van middelen en meer eetstoornissen, maar wat neemt nog meer toe? Het gaat niet alleen om het gemiddelde beeld van hoe het gaat met jongeren, maar ook of er bijvoorbeeld kwetsbare subgroepen zijn. Of zijn er probleemgebieden die eruit springen. COVID heeft ons ook uitgedaagd om op digitale wijze hulpverlening te betrachten. Veel consulten zijn online geweest. Collega prof. dr. Ramón Lindauer gaat praten over welke mogelijkheden er daadwerkelijk zijn voor online diagnostiek en behandeling. Wat zijn de spelregels en voor welke patiënten is het geschikt of juist minder geschikt? Kinderpsychiater en bestuurder drs. Peter Dijkshoorn gaat praten over kindermishandeling. Dat heeft in bredere zin ook een link met de coronapandemie. Bijvoorbeeld bij gezinnen die nauw behuisd zijn en dan rond de keukentafel bij elkaar moeten zitten; ouders die onder druk staan en thuis moeten werken. Er is gesignaleerd dat dit risicovolle situaties voor kindermishandeling kunnen zijn. Ook is er minder toezicht van school en leerkrachten bij een lockdown. Tot slot, is er een bijdrage over emotieregulatie van prof. dr. Nanda Lambregts-Rommelse. Eigenlijk staan kinderen onder druk door de pandemie door zorgen over naasten en de toekomst, of door plannen, die geen doorgang kunnen vinden. Het roept emotie op, van onder meer boosheid, maar ook angst en verdriet vanwege grootouders die plots overleden zijn. Het leidt tot een belangrijk vraag over hoe deze emotie te reguleren en hoe belangrijk dat is in het kader van de mentale gezondheid. Kortom, allemaal onderwerpen over de invloed van de pandemie op de mentale gezondheid.’

Wat staat er nog meer op het programma?

Prof. David Coghill is een autoriteit op het gebied van ADHD uit Melbourne Australië. Dankzij de digitale mogelijkheden kan hij ons gewoon online bijpraten over de ontwikkelingen in diagnostiek en behandeling van ADHD. Prof. dr. Therese van Amelsvoort belicht de vroegherkenning van psychose. Veel jongeren die later in het leven te maken krijgen met een psychose, krijgen eerder te maken met voorlopers, zoals minder goed functioneren, het hebben van achterdocht, magisch denken, of het horen van een boze stem die er niet echt is. De clue is deze vroege signalen te herkennen en op te pakken. En de vraag is of er een interventie bestaat die de transitie naar de full blown psychose tegengaat. Mijn eigen verhaal gaat over de misleiding van het gemiddelde. We moeten kijken achter het gemiddelde en met betere modellen gaan kijken naar ook individuele verschillen. In Nijmegen zijn we bezig om een soort groeicurve van diverse hersenmaten te maken en daarmee kunnen we veel zeggen over individuele verschillen. Als biologisch onderzoek vertaald moet worden naar de praktijk, dan moet er kennis zijn over groepsverschillen.’

Tot slot, waarom is het belangrijk om deel te nemen aan dit jaarsymposium? 

‘Het symposium geeft een update over de veranderingen in de samenleving en de invloed van de pandemie. Nu bijna twee jaar laten weten we iets meer. Deze dag gaat over mentale gezondheid in coronatijd, mentale gezondheid en zorg, over jeugdzorg in tijden van COVID en meer.’