Continuüm Psychiatrie

Continue educatie via kwalitatief hoogstaande bij- en nascholing is ook voor de GGZ noodzaak. Continuüm Psychiatrie biedt deze educatie – natuurlijk altijd geaccrediteerd.

Bij de inhoud van het scholingsaanbod staan Kennis, Vaardigheden en Attitudes centraal. Via relatief grootschalige bijeenkomsten wordt Kennis overgedragen. Vaardigheden komen aan bod tijdens kleinschalige workshops, terwijl de aandacht voor Attitudes tot zijn recht zal komen tijdens intervisiebijeenkomsten en terugkomdagen. In samenhang met en in aanvulling op de bijeenkomsten en workshops wordt ook e-learning ingezet.

Inhoudelijk zal binnen het continuüm de Psychiatrie in haar volle breedte aan de orde komen, waarbij niet alleen klinische thema’s worden behandeld, maar ook de management- en organisatorische aspecten van het vak.

Het continuümconcept bestaat al enkele jaren succesvol bij reumatologen, oncologen, endocrinologen en dermatologen. Ook voor psychiaters kan dit concept bijdragen aan de kwaliteit van bij- en nascholing.