Jaarsymposium Kinder- en Jeugdpsychiatrie

17 januari 2023
13:30 - 19:30 uur
De Eenhoorn, Amersfoort & online

Op dinsdag 17 januari 2023 vindt de jaarlijkse zeer gewaarde traditie met voorzitter prof. dr. Jan Buitelaar plaats. U bent dan van harte welkom bij het Jaarsymposium Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Er staan opnieuw enkele actuele onderwerpen op het programma. Zo wordt u bijgepraat op het gebied van de inmiddels veelbesproken gendervragen. Ook worden u aanknopingspunten geboden voor uw eigen praktijk. De Kinderombudsman komt vertellen over haar werk en de rechten van kinderen. Wat is bijvoorbeeld de invloed van armoede, schoolsluiting en sociale media op de leefwereld van kinderen? 

Verder is er aandacht voor gedragstherapie bij ADHD, die steeds belangrijker wordt. Wat betreft ADHD-medicatie, is er een presentatie met geruststellende resultaten uit onderzoek naar de bijwerkingen ervan. Daarbij hoort u over het aandeel van zeldzame en vaak voorkomende genetische variaties, die het risico op autisme en ADHD bepalen en krijgt u praktische tips voor het herkennen van een genetische oorzaak van autisme.

Mede mogelijk gemaakt door:

13.30 uur

13.50 uur

14.00 uur

14.30 uur

15.00 uur

15.30 uur

16.00 uur

16.30 uur

17.00 uur

18.00 uur

18.30 uur

19.00 uur

19.30 uur

Ontvangst en registratie

Welkom

Het werk van de Kinderombudsman - Prof. dr. mr. Margrite Kalverboer

Forensische Jeugdpsychiatrie - Dr. Lucres Nauta-Jansen

Pauze

Genderdiversiteit bij kinderen en jongeren - Dr. Annelou de Vries

Tics - Tourette syndroom - Prof. dr. Pieter Hoekstra

Bijwerkingen van ADHD-medicatie - Prof. dr. Jan Buitelaar

Diner

Update over genetica bij psychiatrische aandoeningen - Dr. Janneke Zinkstok

Gedragstherapie bij ADHD: nieuwe inzichten - Dr. Annabeth Groenman

Samenvatting & evaluatie

Einde

Voorzitter

Prof. dr. Jan Buitelaar

Sprekers

Dr Janneke Zinkstok

Dr. Annelou de Vries

Prof. dr. Pieter Hoekstra

Dr. Margrite Kalverboer

Dr. Annabeth Groenman

Dr. Lucres Nauta-Jansen

Genetica en kinder- en jeugdpsychiatrische aandoeningen: van lab tot spreekkamer

Dr. Janneke Zinkstok is (kinder)psychiater en senior onderzoeker bij het Radboudumc en Karakter Kinder- en Jeugdpsychiatrie in Nijmegen. Op deze plek ziet zij kinderen, jongeren en volwassenen met ontwikkelingsuitdagingen. Zij houdt zich bezig met ontwikkelingsstoornissen en bijkomende psychiatrische en lichamelijke problemen. Met haar onderzoek richt zij zich op het in kaart brengen van psychiatrische problemen bij genetische ontwikkelingsstoornissen. In de breedte: Van de behoefte en wensen van deze patiënten en hun naasten tot aan de ethische aspecten van het toepassen van genetische kennis in de psychiatrische praktijk.

Zinkstok praat u in januari bij over de stand van zaken voor wat betreft de erfelijkheid van kinderpsychiatrische stoornissen. Na haar bijdrage bent u bekend met: het aandeel van zeldzame en vaak voorkomende genetische variaties, die het risico op autisme en ADHD bepalen. U krijgt praktische tips voor het herkennen van een genetische oorzaak van autisme; en hoe u aan patiënten en families kunt uitleggen wat de bijdrage is van genetische variatie, aan het ontstaan van ontwikkelingsstoornissen.

Gedragstherapie bij ADHDnieuwe inzichten

Dr. Annabeth Groenman is postdoc-onderzoeker bij de Universiteit van Amsterdam en de afdeling research van Accare. Haar onderzoek richt zich op psychosociale behandelingen bij ADHD. Haar interesse gaan in het bijzonder uit naar de lange termijn uitkomsten van ADHD en factoren die hierop invloed kunnen hebben, zoals bijvoorbeeld behandeling, comorbide stoornissen en omgevingsfactoren.

Gedragsmatige ouderinterventies worden door richtlijnen aangeraden als behandeling bij kinderen met ADHD. Hoewel deze behandeling effectief is, werkt deze voor sommige families beter dan voor andere. Ook is weinig bekend welke gedragsmatige technieken nu werken, en welke misschien minder effectief zijn. In het licht van gedragsmatige ouderinterventies voor ADHD biedt Groenman in haar lezing antwoord op vragen zoals: “Wat werkt?”, en “Voor wie werkt het?”

Het Jaarssymposium Kinder- en Jeugdpsychiatrie wordt online en fysiek aangeboden

Ontmoet uw collega's!
Het symposium zal plaatsvinden in:

De Eenhoorn in Amersfoort
Barchman Wuytierslaan 2
3818 LH Amersfoort

Voor wie?

De nascholing is bedoeld voor kinder- en jeugdpsychiaters, kinder- en jeugdpsychiaters in opleiding, kinderartsen en kinderartsen in opleiding.​

Accreditatie

Voor deze nascholing is accreditatie aangevraagd bij:

  • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
  • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
  • Nederlands instituut van Psychologen (NIP)
  • De Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPT)

Benecke is als onderwijsinstelling geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).

Kosten

  • Fysieke deelname "Jaarsymposium Kinder- en Jeugdpsychiatrie" €325,-
  • Online deelname "Jaarsymposium Kinder- en Jeugdpsychiatrie" €250,-

Er zijn 2 mogelijkheden om het inschrijfgeld te voldoen:

1. Mocht u voor de optie "IDEAL" kiezen dan bent u officieel ingeschreven en ontvangt u een registratiebevestiging door u ingevulde e-mail adres. 

2. Kiest u voor de optie "invoice" dan ontvangt u op het door u ingevulde e-mailadres een e-mail met daarin de factuur.  Door het kiezen van deze optie bent u ingeschreven voor de nascholing en gaat u de betalingsverplichting aan. Dit betekend dat Benecke het inschrijfgeld na 2 weken na inschrijfdatum dient te ontvangen.

Schrijft u in binnen 2 weken voor de start van de nascholing dan dient Benecke per direct het het inschrijfgeld te ontvangen en vervalt de optie "invoice".

 

Annuleringsvoorwaarden

Uw annulering per e-mail dient uiterlijk 3 januari 2023 bij de afdeling deelnemersadministratie van Benecke binnen ze zijn. U kunt een e-mail sturen naar deelnemersadministratie@benecke.nl. 

Annulering voor deze datum is kosteloos. Na deze datum bent u het volledige bedrag verschuldigd en kan er geen restitutie plaatsvinden. Eventueel kan een collega uw plaats innemen. 

De annuleringsvoorwaarden gelden voor zowel de optie "IDEAL" als de optie "invoice"

Mede mogelijk gemaakt door:

Q: Wat maakt gender- en transgendervragen relevant voor dit symposium?

A: ‘Transgenderjongeren zijn veel zichtbaarder geworden. Iedereen heeft intussen wel in het nieuws gehoord van de lange wachtlijsten bij genderpoli’s. Maar wat betekent deze toenemende vraag naar dit type zorg? Er zijn allerlei gedachten hierover in omloop. Zoals is het niet gewoon een hype of zijn het jongeren die ongelukkig zijn en heil zoeken in deze hoek? En dat zijn nog maar een paar vragen, want hoe moeten we deze zorg aanpakken of wat moeten we ermee? Hoort het bijvoorbeeld wel thuis in de kinderpsychiatrie? En als er dan naar specialistische centra wordt doorverwezen om een medisch traject in te zetten, dan zijn er nog meer vragen: op welke leeftijd starten? Is er evidentie? Is het veilig? En wat zijn de uitkomsten van die behandelingen? Kortom, vragen volop.’

 

Q: Op welke vragen gaat u antwoord geven?

A: ‘Dankzij de hoeveelheid ervaring die er in Nederland is, kan ik gelukkig al best wat antwoorden geven. In het Amsterdam UMC, voorheen VUmc, is namelijk heel goed bijgehouden wie er op de genderpolikliniek is gekomen en hoe het met deze jongeren is gegaan. Uniek in de wereld is het grote cohort dat we al jaren vervolgen. Daarbij is er al zo’n 20 jaar ervaring met puberteitsremmers en al bijna 30 jaar met jongeren onder de achttien die met hormonen beginnen. Dus we weten wel iets over of ze op het gekozen pad blijven, of ze spijt krijgen en zich beter gaan voelen. De effecten van behandelingen op jonge leeftijd, daarvan hebben we nu de eerste resultaten, waardoor we, enigszins gelimiteerd, iets meer te weten zijn komen over mogelijke langetermijneffecten. Denk daarbij aan botdichtheid en het effect van hormoonbehandelingen op de cognitieve ontwikkeling. Maar er is ook een verandering opgetreden; er melden zich aanzienlijk meer geboren meisjes aan dan voorheen. Ook zijn onder de aanmeldingen meer jongeren die niet op het binaire spectrum passen. Over deze groep is nog veel onbekend. Het is een uitdaging te achterhalen waar die de toename vandaan komt, maar ook: wat en ook wie moet daar iets mee?’

 

Q: Waarom is het een belangrijk onderwerp voor de behandelpraktijk?

A: ‘Het is intussen geen kleine groep jongeren meer. Uit de Seks onder je 25e-vragenlijst, het grootste landelijke onderzoek naar seks en relaties onder jongeren vanaf 12 tot 25 jaar, blijkt dat rond 2% van de jongeren zich niet identificeert met het bij geboorte toegewezen geslacht. Daarbij weten we dat het een psychisch kwetsbare groep is dankzij het uitgebreide diagnostische en begeleidingstraject dat we in Nederland hebben. Tijdens het symposium vertel ik meer over deze kwetsbaarheid en deel ik de cijfers. Verder is het ook van belang om meer van gendervragen te weten, omdat er belangrijke kansen liggen om samen te werken. In het voortraject naar een medische behandeling bijvoorbeeld is de deskundigheid van de GGZ zeer gewenst om bijvoorbeeld mee te denken of zo’n medisch traject wel de oplossing is. Er is daarbij in zekere zin een gekleurd beeld ontstaan over genderdysforie; het zou erg complex zijn. Maar er zijn ook transgenderpersonen die de GGZ helemaal niet te zien krijgt. Dus om genderzorg verder te verbeteren en deze zorg beter te kunnen verdelen is kennis hierover delen en verspreiden enorm belangrijk. Ook om de omgeving van deze jongeren goed te begeleiden, want de omgeving heeft een aanzienlijke invloed op het welzijn van een persoon met genderdysforie.’

 

Q: Waar zouden deelnemers zelf alvast over na kunnen denken ter voorbereiding?

A: ‘Hoe genderdivers ze zelf denken, dus in hoeverre ze bijvoorbeeld denken in gendernormen. Maar ook hoe zij het ruimere genderspectrum zien, dat nu onder jongeren meer geuit wordt.’