Jaarsymposium Verslaving

15 december 2022
10:00 - 17:00 uur
Pakhuis de Zwijger Amsterdam & Online

Het jaarlijks terugkerende Jaarsymposium Verslaving biedt essentiële nieuwe wetenschappelijke inzichten in vogelvlucht, omwille van de beste behandeling voor uw patiënten. Al ruim 10 jaar is het een beproefd concept, met ieder jaar nieuwe relevante onderwerpen en experts. U verwerft in slechts één dag de klinisch relevante kennis en vaardigheden op een vakgebied dat zich razendsnel ontwikkelt.

9.00-10.00       Ontvangst & registratie

10.00-10.15       Opening voorzitter

10.15-10.55       Een brede visie op herstel bij de behandeling van verslaving - Thomas Martinelli

10.55-11.25        Pauze

11.25-12.05        Leefstijlinterventies bij mensen met psychiatrische problemen inclusief verslaving - dr. Jeroen Deenik

12.05-12.45       Stemmingsklachten en verslaving - dr. Matthijs Blankers

12.45-13.45       Lunch

13.45-14.25       Monitoring en epidemiologie van drugsgebruik: de wereld achter (en na) de cijfers - dr. Margriet van Laar

14.25-15.05         Lust of last: Over impulsiviteit, risicogedrag en verslaving - Rachel Arends

15.05-15.30       Pauze

15.30-16.10       Herstel van verslaving beter begrijpen en ondersteunen: inzichten uit Vlaams en internationaal onderzoek -
                                   Prof. dr. Wouter Vanderplasschen

16.10-16.50       De effecten van cannabis en cannabisverslaving op het brein - Dr. Janna Cousijn

16.50-17.00       Samenvatting & evaluatie

Voorzitter

Prof. dr. Arnt Schellekens

Radboud UMC, 
Nijmegen

Sprekers

Prof. dr. Wouter Vanderplasschen
Universitair hoofddocent en vakgroepvoorzitter Orthopedagogiek,
Universiteit Gent

Thomas Martinelli, MA
Onderzoeker / Promovendus
IVO

Dr. Matthijs Blankers
Chief Science Officer
Trimbos institut

 

Dr. Jeroen Deenik
Onderzoeker en gezondheidspsycholoog GGz Centraal; 
Assistant Professor Maastricht University

Rachel Arends
Psycholoog
GGZ Oost Brabant

Dr. Margriet van Laar
Trimbos-instituut en coördinator van de Nationale Drug Monitor (NDM)

Janna Cousijn 
Universitair hoofddocent Klinische Neurowetenschappen
Erasmus Universiteit Rotterdam

Amsterdam & Online

Pakhuis de Zwijger
Piet Heinkade 179
1019 HC Amsterdam

Voor wie?

Het jaarsymposium verslaving is bedoeld voor psychiaters, psychologen, psychotherapeuten, verslavingsartsen en SVP’ers en degenen die in opleiding zijn of studeren voor deze disciplines. Andere geïntreseerde professionals zijn ook van harte welkom.

 

Accreditatie

Voor deze nascholing is accreditatie aangevraagd bij:

 • Verslavingsartsen bij de Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN)
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Verpleegkundig Specialisten Register (VSR)
 • Nederlands instituut van Psychologen (NIP)
 • De Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPT)
 • Het Kwaliteitsregister Psychotherapie (NVP)

 

Benecke is als onderwijsinstelling geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).

Kosten

 • Deelname "Jaarsymposium Verslaving"  - Fysiek €295,-
 • Deelname "Jaarsymposium Verslaving in opleiding" - Fysiek €195,-
 • Deelname "Jaarsymposium Verslaving" - Online  €295,-
 • Deelname "Jaarsymposium Depressie  in opleiding" - Online €195,-

Er zijn 2 mogelijkheden om het inschrijfgeld te voldoen:

1. Mocht u voor de optie "IDEAL" kiezen dan bent u officieel ingeschreven en ontvangt u een registratiebevestiging door u ingevulde e-mail adres. 

2. Kiest u voor de optie "invoice" dan ontvangt u op het door u ingevulde e-mailadres een e-mail met daarin de factuur.  Door het kiezen van deze optie bent u ingeschreven voor de nascholing en gaat u de betalingsverplichting aan. Dit betekend dat Benecke het inschrijfgeld na 2 weken na inschrijfdatum dient te ontvangen.

Schrijft u in binnen 2 weken voor de start van de nascholing dan dient Benecke per direct het het inschrijfgeld te ontvangen en vervalt de optie "invoice".

 

Annuleringsvoorwaarden

Uw annulering per e-mail dient uiterlijk 1 december 2022 bij de afdeling deelnemersadministratie van Benecke binnen ze zijn. U kunt een e-mail sturen naar deelnemersadministratie@benecke.nl. 

Annulering voor deze datum is kosteloos. Na deze datum bent u het volledige bedrag verschuldigd en kan er geen restitutie plaatsvinden. Eventueel kan een collega uw plaats innemen. 

De annuleringsvoorwaarden gelden voor zowel de optie "IDEAL" als de optie "invoice"

Wij spraken met voorzitter prof. dr. Arnt Schellekens over het aanstaande symposium:

 

Q: Wat maakt het Jaarsymposium Verslaving zo relevant?

A: “Het symposium heeft een breed programma. Er is altijd een balans tussen basaal wetenschappelijke kennis en toegepaste kennis, en tussen medisch-psychiatrische, psychologische en sociaal-maatschappelijke onderwerpen. Stuk voor stuk zijn het goed onderbouwde bijdragen met een ‘vers-van-de-pers’ component. Als u naar dit symposium toegaat hoort u in de volle breedte van het vak over vernieuwende invalshoeken met wetenschappelijke onderbouwing, zonder dat we heel gedetailleerd de wetenschap ingaan. Het is echt de praktijk die centraal staat, over de volle breedte van het vak.”
 

Q: Hoe is het om voorzitter te zijn van deze jaarlijkse traditie?
A: “Wat ik leuk vind aan het voorzitterschap is dat ik zelf moet nadenken over wat er zoal gebeurt in het verslavingsveld. Ik moet zelf actief op zoek gaan naar de onderzoekers die vernieuwend onderzoek doen. En bijvoorbeeld ook de Vlamingen actief benaderen en bijhouden wat er daar over de grens gebeurt. Ook vind ik het fijn dat ik op deze manier een gebalanceerd programma kan realiseren, waarin de geïntegreerde blik naar een patiënt in de verslavingszorg wordt gerepresenteerd.”

 

Q: Waar kunnen deelnemers alvast over nadenken ter voorbereiding van het jaarsymposium? 

A: “Er zijn bijdragen van Wouter Vanderplasschen en Thomas Martinelli die onderzoek doen naar herstelgerichte aspecten in de behandeling van verslaving. Dus misschien kunnen behandelaren alvast nadenken over wat zij vinden van de positie van ervaringsdeskundigheid en het herstelgericht denken, ten opzichte van het klassieke stoornisgerichte denken en de behandeling die door professionals wordt aangeboden. En hoe verhoudt zich dit dan tot de eigen dagelijkse praktijk. Hoe handelt u? Is dit op basis van de eigen visie of ook evidentie? Jeroen Deenik geeft een lezing over leefstijl. Dat roept direct de vraag op, waar houdt leefstijl op en waar begint verslaving? En wat kan verslaving leren van leefstijl en omgekeerd? Voor de bijdrage van epidemioloog Margriet van Laar kunt u alvast nadenken welke cijfers u verwacht en wat u zou willen weten over de epidemiologie van verslaving in Nederland? Naar welke trends bent u alvast nieuwsgierig?”
 

Q: Voor wie nog twijfelt: zijn er nog meer redenen om deel te nemen aan dit jaarsymposium?

A: “Het is een congres met een zeer toegankelijke sfeer. Het is eenvoudig discussie voeren met collega verslavingsartsen, psychiaters, psychologen en verpleegkundig specialisten. Er is bovendien voldoende tijd tussendoor om bij te praten met collega’s, die u al kent. Voor vaste bezoekers geeft het symposium zelfs een beetje een reüniegevoel. Op dit symposium ontmoet u in ieder geval professionals die allemaal interesse hebben in de behandeling van verslaving.”

Vernieuwende invalshoeken voor uw dagelijkse praktijk niet missen?