Jaarsymposium Depressie

Dinsdag 08 november 2022
15:00 - 20:45 uur
Eenhoorn, Amersfoort en online

Een depressie kan erg hardnekkig verlopen. Dit gaat gepaard met een erg hoge lijdensdruk, maar ook machteloosheid, onzekerheid en verlies van perspectief. Om het perspectief van patiënten met een hardnekkige depressie te verbeteren, is een integrale aanpak nodig op het gebied van behandeling en onderzoek van dit thema. Vanuit deze gedachte is het Netwerk Hardnekkige Depressie opgericht. In het Jaarsymposium Depressie brengen wij dit jaar de meest actuele kennis samen over de aanpak van Hardnekkige Depressie op het gebied van farmacotherapie en neuromodulatie. Ook komen neuropsychologische aspecten aan bod, zo dat deze kennis toepasbaar wordt in de spreekkamer.  

 

Het belooft een gevarieerd programma te worden onder leiding van dagvoorzitters prof. dr. Christiaan Vinkers en dr. Sjoerd van Belkum 

Eenhoorn Amersfoort en online


Het Jaarssymposium Depressie wordt zowel op locatie als online aangeboden. 

Ontmoet uw collega's!
Het symposium zal fysiek plaatsvinden in:
De Eenhoorn
Barchman Wuytierslaan 2
3818 LH Amersfoort

Voor wie?

De nascholing is bedoeld voor psychiaters, psychologen, psychotherapeuten, SPV-en & verpleegkundig specialisten​

 

Accreditatie

Voor deze nascholing is accreditatie aangevraagd bij:

 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Verpleegkundig Specialisten Register (VSR)
 • Nederlands instituut van Psychologen (NIP)
 • De Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPT)
 • het Kwaliteitsregister Psychotherapie (NVP)

Benecke is als onderwijsinstelling geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).

Kosten

 • Deelname "Jaarsymposium Depressie fysiek"  €295,-
 • Deelname in opleiding "Jaarsymposium Depressie fysiek" €195,-
 • Deelname "Jaarsymposium Depressie online"  €245,-
 • Deelname in opleiding "Jaarsymposium Depressie online" €150,-

Er zijn 2 mogelijkheden om het inschrijfgeld te voldoen:

1. Mocht u voor de optie "IDEAL" kiezen dan bent u officieel ingeschreven en ontvangt u een registratiebevestiging door u ingevulde e-mail adres. 

2. Kiest u voor de optie "invoice" dan ontvangt u op het door u ingevulde e-mailadres een e-mail met daarin de factuur.  Door het kiezen van deze optie bent u ingeschreven voor de nascholing en gaat u de betalingsverplichting aan. Dit betekend dat Benecke het inschrijfgeld na 2 weken na inschrijfdatum dient te ontvangen.

Schrijft u in binnen 2 weken voor de start van de nascholing dan dient Benecke per direct het het inschrijfgeld te ontvangen en vervalt de optie "invoice".

 

Annuleringsvoorwaarden

Uw annulering per e-mail dient uiterlijk 23 oktober 2022 bij de afdeling deelnemersadministratie van Benecke binnen ze zijn. U kunt een e-mail sturen naar deelnemersadministratie@benecke.nl. 

Annulering voor deze datum is kosteloos. Na deze datum bent u het volledige bedrag verschuldigd en kan er geen restitutie plaatsvinden. Eventueel kan een collega uw plaats innemen. 

De annuleringsvoorwaarden gelden voor zowel de optie "IDEAL" als de optie "invoice"

Dinsdag 8 november 2022

 

15.00 - 15.15

Ontvangst & registratie
 

15:15 - 16:00

Opening

Dr. Sjoerd van Belkum

16:00 - 16:40

Lezing 1: TRD in de praktijk
Dr. Jens van Dalfsen & Sijbrand van der Tang

16:40 - 17:20

Lezing 2: Neuromodulatie bij Hardnekkige Depressie
Dr. Annemiek Dols & Dr. Philip van Eijndhoven

17:20 - 18:20

Diner

18:20 - 19:00

Lezing 3: Psychedelica bij Hardnekkige Depressie
Joost Breeksema & Jolien Veraart

19:00 - 19:40

Lezing 4: Neuropsychologische aspecten
Dr. Janna Vrijsen & Dr. Daan Creemers

19:40 - 20:00

Pauze

20:00 - 20:45

Afsluiting - Discussie panel

Voorzitters

Prof. dr. Christiaan Vinkers

Psychiater en onderzoeker
Amsterdam UMC en GGZ InGeest.

Dr. Sjoerd van Belkum

Psychiater, onderzoeker 
UMCG, Utrecht

Sprekers

Dr. Daan Creemers

Klinisch psycholoog 
GGZ Oost Brabant

Dr. Janna Vrijsen

Associate Professor / junior PI
Radboudumc & Pro Persona GGz

Dr. Annemiek Dols

Psychiater
GGZ inGeest

Dr. Jens H. van Dalfsen

Postdoctoraal onderzoeker
Universitair Medisch Centrum Groningen

Jolien Veraart

Psychiater/ PhD-kandidaat
PsyQ / Parnassia Groep & UMC 

Joost J. Breeksema

Filosoof en promovendus
Universitair Centrum Psychiatrie

Sijbrand van der Tang

MSc & ervaringsdeskundige

Dr. Philip van Eijndhoven

Psychiater en opleider psychiatrie

Radboudumc, Nijmegen

Neuromodulatie bij Hardnekkige Depressie

Maak kennis met dr. Annemieke Dols

Annemiek Dols is psychiater met meer dan 10 jaar ervaring. Naast het behandelen van patiënten heeft ze als doel om psychische klachten bespreekbaar te maken. Dit helpt patiënten en hun naasten, die zich vaak voor hun aandoening schamen om steun en begrip te vinden. Zij verbindt haar werk op de polikliniek bij GGZinGeest met wetenschappelijk onderzoek bij Amsterdam UMC, locatie VUmc. Haar specialisaties zijn stemmingsstoornissen met somatische en of cognitieve comorbiditeit, neuropsychiatrie en electroconvulsieve behandeling. Zij is een van de oprichters van het Dutch Electroconvulsive therapy Consortium.

 

Dols staat stil bij voorspellers van ECT-uitkomsten bij Hardnekkige Depressie:

Hersenstimulatie via elektroconvulsieve therapie (ECT) is een veilige en effectieve behandeling, maar wordt in Nederland weinig en mogelijk te laat toegepast. Met het Dutch Electroconvulsive therapy Consortium onderzoeken wij de effectiviteit en de bijwerkingen van ECT in bestaande behandelgegevens van 12 ECT-centra. Het overkoepelende doel is om het negatieve beeld en onbekendheid rondom ECT te minderen en de kennis over (kosten-) effectiviteit en veiligheid van ECT te vergroten. De eerste bevindingen zullen gepresenteerd worden.

Neuropsychologische aspecten

Maak kennis met dr. Janna Vrijsen

Vanuit haar krachtige brugfunctie tussen het Radboudumc en Pro Persona GGz, leidt gedragswetenschapper en Associate Professor Dr. Janna Vrijsen haar multidiciplinaire team aan onderzoekers. Zeker in de huidige tijd waarin we gedwongen en ook gewenst meer (blended) zorg op afstand bieden, is de noodzaak voor innovatie in e-Mental Health evident. Janna zet innovatieve mechanistische e/m-Mental Health tools in om op persoonsgerichte wijze impact op de zorg te genereren. Hierbij werkt zij nauw samen met de patiënten zelf: door middel van co-creatie en co-productie wordt de uptake van de e/m-Mental Health innovaties gewaarborgd. De interventies zijn erop gericht automatische verwerking van positieve informatie te versterken en zo emotionele mentale problemen tegen te gaan. Hierbij brengt zij fysieke en mentale training samen, door sporten in te zetten als behandel-augmentatie strategie. Janna werk translationeel: zij vertaalt nieuwe inzichten vanuit experimenteel onderzoek naar de praktijk, en ook praktijkvragen naar experimenten.

 

Vrijsen staat stil bij cognitieve biases en fysieke activering bij depressie

Depressie wordt gekenmerkt door een automatische focus op negatieve informatie. Specifiek in het geheugen is deze negatieve cognitieve bias en ook het gebrek aan een ‘gezonde’ positieve bias sterk aanwezig. In deze lezing laat Dr. Janna Vrijsen (Radboudumc & Pro Persona) u de laatste innovaties op het gebied van het meten en veranderen van geheugen bias zien. Hierin neemt zij de spannende interactie tussen fysieke activiteit (o.a. PMT sport-behandeling) en cognitieve behandeluitkomsten mee.

Maak kennis met dr. Daan Cremer

 • Klinisch psycholoog (TOP GGZ afdeling depressie expertise centrum jeugd GGZ Oost Brabant)
 • Directeur behandelzaken Kind en Jeugd GGZ Oost Brabant
 • Hoofd wetenschappelijk onderzoek depressie en suïcidaliteit bij adolescenten

 

Cremer staat stil bij vroegpreventie depressie door aandacht voor internaliserende problemen

Inhoud lezing: depressie bij adolescenten: zorg organiseren van preventie tot top-specialistisch

-Preventie van depressie; effectiviteit STORM
-Depressiezorg in de keten; hoe kan je dit organiseren?
-Behandelbeleid van het depressie expertise centrum jeugd en pilot data

 

Psychedelica bij Hardnekkige Depressie

Maak kennis met Jolien Veraart
Zij is psychiater op de Depressiekliniek van PsyQ / Parnassia Groep in Den Haag en PhD-kandidaat bij het UMC Groningen. Op de kliniek wordt gespecialiseerde behandeling geboden aan patiënten met een ernstige en vaak moeilijk behandelbare depressie. Haar onderzoek richt zich op het effect van ketamine bij patiënten met een hardnekkige depressie. Verder is Jolien werkzaam binnen het ECT team van Parnassia en maakt zij deel uit van het Netwerk Hardnekkige Depressie en de Werkgroep Psychedelica in de GGZ.

Veraart staat stil bij cognitieve biases en fysieke activering bij depressie
Sinds 2000 wordt in toenemende mate onderzoek gedaan naar het snelle antidepressieve effect van ketamine bij patiënten met een hardnekkige depressie. In 2019 werd een S-ketamine neusspray goedgekeurd door de FDA en EMA voor therapieresistente depressie en sinds afgelopen jaar is deze opgenomen in het basispakket van de zorgverzekeraars. Er bestaan echter nog belangrijke vragen, bijvoorbeeld over de effecten van ketamine op langere termijn, de optimale toedieningswijze en de plaatsbepaling in het behandelprotocol voor depressie. In deze lezing wordt een overzicht gegeven van de huidige stand van zaken o.b.v. de literatuur en worden de resultaten besproken van het onderzoek naar orale esketamine bij hardnekkige depressie in NL.

Maak kennis met Joost J. Breeksema
Hij is filosoof en promovendus bij het Universitair Centrum Psychiatrie (UMCG), waar hij kwalitatief onderzoek doet naar de ervaringen van patiënten die worden behandeld met ketamine, psilocybine, en MDMA, voor hardnekkige stoornissen waaronder depressie en PTSS. Zijn doel is om beter te leren wat de rol van de subjectieve ervaring in de behandeling is, welke mogelijke therapeutische mechanismen hierbij betrokken zijn en wat de rol is van niet-farmacologische of contextuele factoren. Daarnaast is hij directeur van Stichting OPEN, een Amsterdamse non-profitorganisatie die rigoureus interdisciplinair onderzoek naar psychedelica stimuleert. Hij heeft tal van academische symposia en conferenties georganiseerd, meest recentelijk ICPR 2022.

 

Breeksema staat stil bij patiëntervaringen met off-label behandeling met orale esketamine voor hardnekkige depressie

Alhoewel er toenemend bewijs is voor de werkzaamheid van (es)ketamine bij de behandeling van patiënten met (hardnekkige) depressie (TRD) wordt overwegend toegediend als een biologisch geneesmiddel met weinig tot geen psychologische of therapeutische ondersteuning. Ketamine kan echter ook acute subjectieve effecten opwekken die overeenkomen met die van klassieke psychedelica en mogelijk relevant zijn voor de behandeling. Deze presentatie bespreekt de belangrijkste thema’s die naar voren kwamen na analyse van diepte-interviews met patiënten (n=17), waaronder de rol van voorbereiding en ondersteuning; het loslaten van controle; en de rol van contextuele factoren in kwaliteit van zorg. Tot slot worden aanbevelingen gedaan om de kwaliteit van de patiëntenzorg bij (es)ketamine behandeling te verbeteren, inclusief suggesties voor de training van verpleegkundigen en ander ondersteunend personeel.

Treatment Resistant Depression (TRD) in de praktijk

Maak kennis met dr. Jens H. van Dalfsen

Jens van Dalfsen is postdoctoraal onderzoeker bij het Universitair Centrum Psychiatrie van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Hij heeft een achtergrond in de neuropsychologie en psychofarmacologie met specifieke expertise in de betrokkenheid van slapeloosheid in het ontstaan van depressie. In 2019 promoveerde hij aan de Universiteit Maastricht op de relevantie van deze associatie voor gen-omgeving interactie in depressie. Zijn huidige onderzoek binnen de onderzoeksgroep van Prof. Dr. Robert Schoevers richt zich voornamelijk op de rol van slapeloosheid in de pathofysiologie en behandeling van depressie. Daarnaast houdt hij zich meer algemeen bezig met de farmacologische behandeling van depressie om meer inzicht te krijgen in therapieresistente depressie in de klinische praktijk.

 

Jens staat stil bij hoe wordt TRD in de praktijk behandeld?

Therapieresistente depressie treft ongeveer 20-30% van de patiënten die behandeld worden met antidepressiva. Beter inzicht in de huidige behandeling van depressie kan bij dragen aan een beter begrip van therapieresistente depressie in de klinische praktijk, om uiteindelijk de behandeling van deze patiëntengroep te verbeteren. In deze retrospectieve cohortstudie zijn medicatievoorschriften van apotheken gecombineerd met geregistreerde diagnoses in de geestelijke gezondheidszorg om de farmacologische behandeling van depressie te evalueren. De resultaten bieden inzichten in zowel de ontvangen psychoactieve medicatie in het algemeen, als de verstrekte antidepressiva binnen de verschillende behandelstappen meer specifiek.

Maak kennis met Sijbrand van der Tang
Sijbrand van der Tang is ervaringsdekundige. Hij heeft ooit gestudeerd om communicatiedeskundige te worden, maar toen al snel de overstap gemaakt naar de wereld van IT. Als ervaringsdeskundige weet ik als geen ander wat is om door een depressie volledig onderuit geveegd te worden, mijzelf weer bij elkaar te rapen, opnieuw op te bouwen en weer onderuit te gaan. Ik geloof heilig in het mantra - 'you are never beyond repair'. Toen ik destijds op zoek was naar een supportgroep kwam ik de Depressie Vereniging tegen en zag dat zij vrijwilligers zochten. Een jaar later zet ik mijzelf nog steeds in om depressies bespreekbaar te maken en te houden.

Van der Tang geeft een bijdragen aan de lezing TRD in de praktijk

Het is zover. Na jaren van (heel) hard werken en talloze behandeltrajecten zijn zowel jij als de behandelaar er uit. Jij hebt een Treatment Resistant Depression. Opluchting of 'opgeven'? Wat doet het met iemand als je dit label toegewezen krijgt en wat zeggen we nou eigenlijk écht als we dit soort termen gebruiken? Ik neem jullie graag mee in het hoofd van een ervaringsdeskundige.