Najaarssymposium Bipolaire Stoornissen

Donderdag 3 november 2022
09:30 - 17:00 uur
De Eenhoorn, Amersfoort & online

Bipolaire stemmingsstoornissen behoren tot de meest kenmerkende psychiatrische aandoeningen. De manie is daarbij het onderscheidende element.

Manie kan vanuit verschillende invalshoeken worden bekeken: klinische beschrijving, persoonlijke ervaring, betekenisgeving. Daaromheen waaiert een spectrum van psychopathologie uit, dat zich bovendien in de loop van het leven kan ontwikkelen en veranderen. Ook de behandeling richt zich op de vele biologische, psychologische en sociale aspecten van de aandoening. Ook de afgrenzing met andere psychiatrische stoornissen plaatst de clinicus niet zelden voor differentiaal-diagnostische problemen.

Tijdens dit 25e Najaarssymposium wordt de bipolaire stoornis daarom in dit brede perspectief geplaatst. Zoals altijd wordt er een verbinding gelegd tussen wetenschappelijke inzichten en de toepassing daarvan in de dagelijkse praktijk

 

De voorbereidingen voor het jaarlijks terugkerende Najaarssymposium Bipolaire Stoornissen zijn in volle gang.

Graag heten wij u van harte welkom op donderdag 3 november 2022 in Amersfoort of online.

donderdag 3 november 2022

 

09.00 - 09.45

Ontvangst & registratie
 

09.45 - 10.00

Opening
Prof. dr. Ralph Kupka

10.00 - 10.30

Conceptuele ontwikkeling van de bipolaire stoornis: verleden, heden en toekomst
Prof. dr. Ralph Kupka

10.30 - 11.00

De bipolaire stoornis in transdiagnostisch perspectief
Prof. dr. Machteld Marcelis

11.00 - 11.30

Pauze
 

11.30 - 12.00

Comorbiditeit: bipolaire stoornis en ADHD
Prof. dr. Sandra Kooij

12.00 - 12.30

Bipolaire stoornissen in verschillende levensfasen
Rondetafel o.l.v. prof. dr. Ralph Kupka: dr. Esther Mesman, dr. Ronald Vonk & dr. Annemieke Dols

12.30 - 13.00

Lunch
 

13.00 - 13.15

Uitreiking Willem Nolen Prijs 2022
 

13.15 - 13.45

Multidisciplinaire behandeling van bipolaire stoornissen
Rondetafel o.l.v. dr. Eline Regeer: Hetty Visser, Bart Geerling & Susanne Demacker

13.45 - 14.15

Manie en spiritualiteit
Eva Ouwehand

14.15 - 14.45

Werken in de triade
Gesprek door Hetty Visser met ervaringsdeskundige en diens partner 

14.45 - 15.15

Pauze

15.15 - 15.35

Virtual reality onderzoek naar mechanismen van manie
Roanne Glas

15.35 - 15.55

Hersenactiviteit verschilt bij uni- en bipolaire depressie
Eva Oostra

15.55 - 16.15

Is comorbiditeit fact of artefact?
Wendela ter Meulen

16.15 - 16.30

Kennisquiz
 

16.30 - 17.00

Afsluiting
Prof. dr. Ralph Kupka

Voorzitter

Prof. dr. Ralph Kupka

Hoogleraar Bipolaire Stoornissen

Amsterdam UMC, locatie VUmc

Sprekers

Prof. dr. Machteld Marcelis

Psychiater

Maastricht UMC & GGzE

Prof. dr. Sandra Kooij

Psychiater

PsyQ

Dr. Eva Ouwehand

Geestelijk verzorger, Mindfulnesstrainer, Onderzoeker

Altrecht

Rondetafel gasten

Dr. Annemiek Dols

Psychiater

GGZ inGeest

Dr. Ronald Vonk

Dr. Esther Mesman

Psycholoog

Erasmus MC

Hetty Visser

Psychiater

GGZ inGeest

Bart Geerling

Verpleegkundig specialist GGz, Hoofd SCBS bipolaire stoornissen en Dimence Psychiatrie & Zwangerschap

Dimence

Susanne Demacker

 GZ psycholoog Altrecht Bipolair

Dr. Eline Regeer

Psychiater

Altrecht

Jonge onderzoekers

Roanne Glas

GZ-psycholoog & promovendus bij Altrecht Bipolair en Amsterdam UMC

Eva Oostra

Neurowetenschapper & promovendus bij Amsterdam Neuroscience van het Amsterdam UMC

Wendela ter Meulen

Psychiater bij GGZinGeest & promovendus bij Amsterdam UMC/VUmc

Amersfoort & online

Het najaarssymposium Bipolaire Stoornissen wordt zowel op locatie als online aangeboden. 

Ontmoet uw collega's! Het symposium zal fysiek plaatsvinden in de Eenhoorn te Amersfoort.

Station Amersfoort CS bevindt zich op slechts 84 voetstappen van de Eenhoorn. Dit maakt het dé ideale locatie om met het openbaar vervoer te komen!

De Eenhoorn
Barchman Wuytierslaan 2
3818 LH Amersfoort

Voor wie?

De nascholing is bedoeld voor  psychiaters, psychologen, psychotherapeuten,verpleegkundig specialisten, spv’ers en degenen die in opleiding zijn voor deze disciplines. Andere geïnteresseerde  professionals zijn ook van harte welkom.

Accreditatie

Voor deze nascholing zijn accreditatiepunten toegekend door:

  • De Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPT) - 6 punten
  • Verpleegkundig Specialisten Register (VSR) - 5 punten
  • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) - 5 punten
  • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) - 5 punten
  • het Kwaliteitsregister Psychotherapie (NVP) - 4 punten

Voor deze nascholing is accreditatie aangevraagd bij:

  • Nederlands instituut van Psychologen (NIP)

 

Benecke is als onderwijsinstelling geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).

Kosten

  • Online deelname "18e Najaarssymposium Bipolaire Stoornissen"  €295,-
  • Fysiek deelname "18e Najaarssymposium Bipolaire Stoornissen" €295,-
  • Online deelname "18e Najaarssymposium Bipolaire Stoornissen"  €195,- (in opleiding)
  • Fysiek deelname "18e Najaarssymposium Bipolaire Stoornissen" €195,-  (in opleiding)

Er zijn 2 mogelijkheden om het inschrijfgeld te voldoen:

1. Mocht u voor de optie "IDEAL" kiezen dan bent u officieel ingeschreven en ontvangt u een registratiebevestiging door u ingevulde e-mail adres. 

2. Kiest u voor de optie "invoice" dan ontvangt u op het door u ingevulde e-mailadres een e-mail met daarin de factuur.  Door het kiezen van deze optie bent u ingeschreven voor de nascholing en gaat u de betalingsverplichting aan. Dit betekend dat Benecke het inschrijfgeld na 2 weken na inschrijfdatum dient te ontvangen.

Schrijft u in binnen 2 weken voor de start van de nascholing dan dient Benecke per direct het het inschrijfgeld te ontvangen en vervalt de optie "invoice".

 

Annuleringsvoorwaarden

Uw annulering per e-mail dient uiterlijk 21 oktober 2022 bij de afdeling deelnemersadministratie van Benecke binnen ze zijn. U kunt een e-mail sturen naar deelnemersadministratie@benecke.nl. 

Annulering voor deze datum is kosteloos. Na deze datum bent u het volledige bedrag verschuldigd en kan er geen restitutie plaatsvinden. Eventueel kan een collega uw plaats innemen. 

De annuleringsvoorwaarden gelden voor zowel de optie "IDEAL" als de optie "invoice"

Lees hier meer over de lezingen en sprekers

JONGE ONDERZOEKERS

Wendela ter Meulen

Is comorbiditeit fact of artefact? 

Bipolaire stoornissen en stoornissen in het gebruik van middelen zijn vaak comorbide, meer dan op basis van toeval verwacht zou mogen worden. Een ongelukkig huwelijk, gezien de nadelige impact op het beloop van de bipolaire stoornis.

Wendela ter Meulen is psychiater bij het Amsterdam UMC en onderzoeker bij GGZ inGeest. In haar lezing geeft ze weer wat er tot nu toe bekend is over prevalentie, precieze impact van deze comorbiditeit op het beloop, samenhang met stemmingsepisoden en etiologie. Ook staat ze stil bij de implicaties ervan voor de klinische praktijk.

Eva Oostra

Hersenactiviteit verschilt bij uni- en bipolaire depressie

Tussen bipolaire en unipolaire depressie zijn er klinisch naast veel overeenkomsten, ook verschillen waar te nemen. Behalve op klinisch aspect, laten studies nu ook zien dat er op neurobiologisch (meer specifiek: neurofysiologisch) aspect verschillen tussen de twee ziektebeelden gevonden zijn.

Eva Oostra is neurowetenschapper en promovendus bij Amsterdam Neuroscience van het Amsterdam UMC. Om meer over de neurofysiologische kenmerken van bipolaire depressie te weten te komen, gaat zij een TMS-EEG-studie uitvoeren, waarin ze de corticale activiteit kan meten direct na stimulatie door middel van transcraniële magnetische stimulatie.

Roanne Glas

Virtual reality onderzoek naar mechanismen van manie

In de laatste decennia is er steeds meer aandacht voor de psychologische mechanismen van de bipolaire stoornis. Eén van die mechanismen is disregulatie van het Behavioural Activation System (BAS).

Roanne Glas is GZ-psycholoog en promovendus bij Altrecht Bipolair en Amsterdam UMC. In haar studie onderzoekt ze of er door middel van een virtual reality-taak bij studenten, BAS kunnen activeren. Daarbij evalueert ze welke invloed BAS-activatie heeft op doelgericht en risicovol gedrag. In bredere zin kijkt ze naar de aard van BAS: is het een state of een trait eigenschap en is het te beïnvloeden?

Wij spraken met voorzitter prof. dr. Ralph Kupka over het aanstaande symposium:

Q: Wat was de aanleiding voor het thema ‘in breed perspectief’?

A: “We hebben voor dit thema gekozen, omdat er tegenwoordig veel discussie is. Onder meer over de aard van psychiatrische aandoeningen en het zogenaamde stoornisgericht behandelen. Het is dan de vraag in hoeverre een behandelaar zich primair moet richten op de psychiatrische ziekte of vooral op de persoonlijke problematiek van een bepaald persoon, wat natuurlijk kan samenvallen. Kritische geluiden over psychiatrische classificatie zijn overigens niet nieuw. Het is hoe dan ook een goed moment om de bipolaire stoornis vanuit verschillende perspectieven te belichten.”

Q: Welk perspectief komt zoal aan bod?
A: “Een eerste perspectief is het diagnostische: wat is een bipolaire stoornis? Een behandelaar die een persoon in korte tijd manisch ziet worden, zal er niet aan twijfelen dat dit een ziekte is. Maar om deze prototypische ‘bipolaire stoornis type I’ bevindt zich een waaier van varianten, die minder duidelijk zijn maar wel enkele bipolaire kenmerken hebben. Denk bijvoorbeeld aan depressieve patiënten met licht manische kenmerken, een psychosegevoeligheid met stemmingswisselingen of een sterk wisselende stemming bij ADHD of persoonlijkheidsstoornis. Een ander perspectief waar aandacht voor is, is de inhoud van een manische psychose en de subjectieve betekenis daarvan. Dat gaat dus een stap verder dan alleen focussen op de vorm, de psychose. De bijzondere belevenissen die patiënten immers meemaken ten tijde van manie komen wel uit hun eigen brein, maar wat betekent dat nu eigenlijk voor hen? Het derde perspectief dat aan bod komt is de multidisciplinaire behandeling, dus welke behandelaar wat doet. Waar is er overlap en wat is juist specifiek voor de psychiater, psycholoog en verpleegkundig specialist? Ook de rol van naastbetrokkenen komt aan de orde. Het levensfaseperspectief is het vierde, waarin het ook gaat over overlap en verschillen, zoals invloed op de vorming van de identiteit tijdens de adolescentie en ziekteprogressie op latere leeftijd. Het brede perspectief zit dus eigenlijk overal doorheen.”

Q: Hoe gaat u zelf invulling geven aan het thema?
A: “Bij de opening begin ik met een schets van dit brede kader. Dan bespreek ik hoe er in de loop van eeuwen naar manisch-depressiviteit is gekeken, en met name de ontwikkeling daarvan in de afgelopen honderd jaar tot aan waar we nu staan. En dat heeft een open einde, want er is nog veel wat we nog niet weten.”

Q: Waar kunnen deelnemers alvast over nadenken ter voorbereiding van dit symposium?
A: “Een belangrijke vraag voor alle GGZ-professionals is waar de grens ligt van onze behandeling. Welke problematiek moet in de GGZ behandeld worden, en wat niet, en wanneer is het resultaat goed genoeg, of kan er geen verdere verbetering worden bereikt? Sommige problemen kunnen beter in een bredere maatschappelijke context worden aangepakt, ook al hebben ze invloed op de mentale gezondheid en dus de stemmingsstoornis.”

Q: Voor wie nog twijfelt: waarom deelnemen aan dit jaarsymposium?
A: “Iedereen die patiënten met een bipolaire stoornis behandelt en niet dagelijks met onderzoek bezig is wordt op deze dag goed geïnformeerd over de laatste stand van zaken. We leggen daarbij de verbinding tussen wetenschap en praktijk. Op het programma staan experts, jonge onderzoekers met resultaten uit lopend onderzoek en altijd één presentatie door een ervaringsdeskundige. Ook wordt de jaarlijkse Willem Nolen Prijs toegekend aan iemand die, in het afgelopen jaar, iets van grote betekenis heeft gedaan rondom de bipolaire stoornis.”