25 augustus 2022
10:00 - 17:30 uur
Volledig online

Summerschool Psychiatrie en Filosofie
De psychiatrie/GGZ kent vele controverses, kampen en leerscholen, die zich de afgelopen anderhalve eeuw als een pendule heen en weer hebben bewogen tussen een biologische of organische benadering van de hersenenen een non-stoffelijke beschouwing van psyche en geest. De opvatting over onze rol hierin als behandelaar bewoog vaak mee met de tijd, maar voor velen niet of met vertraging. Een ander probleem dat ten grondslag ligt aan deze controverses is dat veel begrippen en hypotheses in ons vak zo abstract en complex zijn dat een goede filosofische onderbouwing onontbeerlijk is, maar dat wij - ingegeven door de waan van de dag, financiele beklemming en tijdsdruk - juist hieraan vaak voorbij gaan. Tijdens deze achtste Summerschool hopen wij u praktische hand vatten te bieden voor uw dagelijkse praktijk en bij te dragen aan meer eenheid in deze verscheidenheid binnen ons vak door stil te staan bij de vier vragen van Kant:

Wat kan ik kennen? - Damiaan Denys
Wat moet ik doen? - Alan Ralston
Wat mag ik hopen? - Lammert Kamphuis
Wat is de mens? - Sanneke de Haan

25 augustus 2022

09.55 – 10.00 uur Ontvangst virtuele wachtruimte

10.00 – 10.15 uur Introductie door de voorzitter

10. 15 – 10.30 uur Inleiding op Psychiatrie en Filosofie - Prof. dr. Witte Hoogendijk

10.30 – 11.00 uur Pauze

11.00 – 12.00 uur Fenomenologie voor de hedendaagse psychiatrie - Dr. Damiaan Denys 

12.00 – 13.00 uur Lunch

13.00 – 14.00 uur Hellenistische scholen over de zelfzorg - Drs. Lammert Kamphuis

14.00 – 14.10 uur Pauze

14.10 – 15.10 uur Normaliteit en de grenzen van de psychiatrie - Dr. Sanneke de Haan

15.10 – 15.40 uur Pauze

15.40 – 16.40 uur Filosofische paden naar de psychiatrische praktijk - Dr. Alan Ralston

16.40 – 16.55 uur Slotbeschouwing

16.55 – 17.00 uur Evaluatie en einde programma

 

Prof. dr. Witte Hoogendijk

Dr. Sanneke de Haan

Prof. dr. Damiaan Denys

Lammert Kamphuis

Dr. Alan Ralston

Maak vandaag kennis met Sanneke de Haan:

 

Sanneke de Haan is Socrates professor Psychiatrie en Filosofie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam en senior onderzoeker aan de Universiteit van Tilburg. Haar onderzoek richt zich op het snijvlak van filosofie en psychiatrie. Zo heeft ze onderzoek gedaan naar de ervaringen van jongeren, voorafgaand aan hun eerste psychose, en naar de ervaringen van patiënten met obsessief-compulsieve stoornissen die behandeld werden met diepe hersenstimulatie. In 2017 ontving ze een NWO VENI-beurs voor haar huidige onderzoek naar zelf-ziekte ambiguïteit en de ervaring van authenticiteit bij mensen met terugkerende depressies. Ze is auteur van het boek Enactive Psychiatry (CUP, 2019). Daarin ontwikkelt ze een holistische benadering van psychiatrische problemen op basis van inzichten uit het enactivisme; een theorie die stelt dat we het mentale niet los kunnen zien van het lichaam en de omgeving.

 
 

Sanneke de Haan staat stil bij ‘Wat is de mens?’

 

Als psychiater valt haast niet aan filosofie te ontkomen; wie mentale stoornissen behandelt, roept nu eenmaal de vraag op wat dat ‘mentale’ dan wel niet is en hoe we zulke stoornissen kunnen bepalen. Wanneer worden de gewone problemen van het leven medische kwesties? Waar liggen de grenzen van normaliteit? En van de psychiatrie? Wie bepaalt dat? Psychiaters, patiënten, maatschappij, politiek, zorgverzekeraars? In deze lezing licht De Haan toe hoe verschillende filosofische ideeën over het mentale leiden tot verschillende opvattingen over wat de kern van psychiatrische aandoeningen uitmaakt, over hoe u ‘normaal’ van ‘abnormaal’ kunt onderscheiden en waar de grenzen van de psychiatrie (zouden moeten) liggen

Maak vandaag kennis met Lammert Kamphuis: 

 

Lammert Kamphuis is afgestudeerd filosoof en theoloog, een bekend bestsellerauteur en spreker. Het is zijn missie om zoveel mogelijk mensen te laten ervaren hoe filosofie kan helpen in het dagelijks leven. Lammert is een veelgevraagd spreker in het bedrijfsleven, sprak meerdere malen voor volle zalen op Lowlands, is hoofddocent bij The School of Life Amsterdam en was huisfilosoof bij 5 Uur Live op RTL4. In 2018 kwam ‘Filosofie voor een weergaloos leven’ (De Bezige Bij) uit en werd al snel een bestseller. Vorig jaar bracht hij de bloemlezing 'Op weg naar vrijheid: stoïcijnse teksten voor tijden van crisis' uit bij uitgever Athenaeum. Nouveau noemde hem ”een van de meest inspirerende sprekers van het moment”.

 
 

Lammert Kamphuis staat stil bij ‘Wat mag ik hopen?’

 

Tijdens de Summerschool neemt hij u mee in de wereld van de Hellenistische scholen. Zo rond 300 v.Chr. ontstonden er in Griekenland meerdere filosofische scholen. Op deze plekken werd filosofie gezien als een manier van leven die mensen kon genezen van allerlei kwalen van de ziel. Elke school kwam met andere diagnoses en medicijnen. Tijdens deze lezing helpen de stoïcijnen u om uw lot te aanvaarden, wijzen de epicuristen u op de gevaren van ongezonde verlangens, dagen de sceptici u uit om bewuster te worden van de beperkende werking van oordelen en moedigen de cynici u aan tot meer tegendraadsheid. De lezing legt enerzijds de wortels bloot van hedendaagse psychologische stromingen en zet anderzijds aan tot reflectie over welke klassieke ideeën nog steeds relevant zijn.

Maak vandaag kennis met Damiaan Denys:

 

Prof. dr. Damiaan Denys is hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en afdelingshoofd Psychiatrie aan het Amsterdam UMC. Hij staat bekend om zijn eerlijke vragen en moedige standpunten in complexe debatten. Hij studeerde filosofie en geneeskunde aan de Universiteit van Leuven. Zijn wetenschappelijk onderzoek richt zich op compulsieve stoornissen en de ontwikkeling van diepe hersenstimulatie voor psychiatrische aandoeningen. Hij publiceerde meer dan 400 wetenschappelijke artikelen. Naast zijn onderzoek richt hij zich ook op brede maatschappelijke vraagstukken zoals angst, controle, geluk, normaliteit, psychiatrie en zingeving. Zijn laatste boek ’Onze adembenemende autonomie’ (2022) bevraagt de betekenis van de Westerse autonomie.

 
 

Prof. dr. Damiaan Denys staat stil bij ”Wat kan ik kennen?”

 

Psychiatrie als medische discipline zal blijven worstelen met subjectiviteit, hierdoor veronderstelt ze van psychiaters een minimale epistemologische instelling. Bij het krieken van de dag hoort elke psychiater zich de volgende vraag te stellen: “Wat kan ik kennen en niet kennen?” Psychiatrie vraagt een houding waarin men zich rekenschap geeft van de relativiteit van psychiatrische kennis en de eigen, subjectieve benadering. Een fenomenologische houding kan de geschikte afstand tot het psychiatrisch object verwezenlijken door expliciet rekening te houden met de subjectiviteit, met het behoud van een zekere objectiviteit. Na deze bijdrage weet u wat de betekenis van fenomenologie kan zijn voor de hedendaagse psychiatrie.

Maak vandaag kennis met Alan Ralston:

 
Alan Ralston is psychiater, filosoof en vicevoorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP). Hij is als psychiater verbonden aan de afdeling Acute en Intensieve Zorg van het UMC Utrecht en bestuurslid van het platform Psychiatrie en Filosofie van de NVvP. Hij promoveerde op een studie van de filosofie van de psychiatrische praktijk en voltooide recent de tijdlijn van de NVvP, een vereniging die inmiddels 150 jaar bestaat.  
 

Alan Ralston staat stil bij ‘Wat moet ik doen?’

Voor pragmatische artsen kan filosofie een abstracte en esoterische bezigheid lijken, met beperkte raakvlakken en relevantie voor de praktijk. We hebben steeds meer opgehelderd over de aard van psychiatrische aandoeningen, onze behandelingen zijn evidence-based, en voortschrijdende methoden en technieken helpen ons om steeds meer te begrijpen van hersenen en gedrag.

Filosofie ontregelt dit keurige plaatje, door vragen en kanttekeningen bij deze beweringen te plaatsen, en sommige psychiaters mijden de filosofie daarom, uit vrees dat die zal aanwijzen dat de keizer geen kleren draagt.

Het voorafgaande is misschien een leuk en uitdagend beeld, maar in werkelijkheid zijn de beide disciplines in de laatste decennia meer naar elkaar toe gegroeid: de psychiatrie is reflectiever en pluralistischer geworden dan in de monistische hoogtijdagen van de psychiatrische scholenstrijd, en de filosofie heeft zijn methoden ten dienste gesteld van een beter begrip van theorie en praktijk van de psychiatrie, niet deconstructief maar constructief.

Voor de lerende psychiater kan het echter nog steeds onhelder zijn waar en wanneer filosofie verschil kan maken in de praktijk. Om dit te verhelderen heeft Ralston een empirische studie van de praktijk verricht. Dit leverde inzicht op in de filosofische landkaart van de psychiatrische praktijk en liet zien waar persoonlijke en professionele filosofische en ethische keuzes doorslaggevend zijn.

In zijn voordracht Filosofische paden naar de praktijk verbindt Ralston een inleidend overzicht van werk in de laatste 25 jaar filosofie van de psychiatrie aan de filosofische landkaart van de praktijk, zodat u zelf het gebied verder kunt verkennen en filosofische kennis kunt aanwenden om uw praktijk te verbeteren.

Volledig online

Voor wie?

Deze nascholing is bedoeld voor psychiaters, psychologen, psychotherapeuten, verpleegkundig specialisten​ en degenen die hiervoor in opleiding zijn. 

 

Accreditatie

Voor deze nascholing zijn accreditatiepunten toegekend door:

  • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) - 6 punten
  • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) - 6 punten
  • De Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPT) - 6 punten

Voor deze nascholing is accreditatie aangevraagd bij:

  • Nederlands instituut van Psychologen (NIP)

Benecke is als onderwijsinstelling geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).

Kosten

  • Deelname "Summerschool"  €295,-
  • Deelname in opleiding "Summerschool" €195,-

Er zijn 2 mogelijkheden om het inschrijfgeld te voldoen:

1. Mocht u voor de optie "IDEAL" kiezen dan bent u officieel ingeschreven en ontvangt u een registratiebevestiging door u ingevulde e-mail adres. 

2. Kiest u voor de optie "invoice" dan ontvangt u op het door u ingevulde e-mailadres een e-mail met daarin de factuur.  Door het kiezen van deze optie bent u ingeschreven voor de nascholing en gaat u de betalingsverplichting aan. Dit betekend dat Benecke het inschrijfgeld na 2 weken na inschrijfdatum dient te ontvangen.

Schrijft u in binnen 2 weken voor de start van de nascholing dan dient Benecke per direct het het inschrijfgeld te ontvangen en vervalt de optie "invoice".

 

Annuleringsvoorwaarden

Uw annulering per e-mail dient uiterlijk 23 oktober 2021 bij de afdeling deelnemersadministratie van Benecke binnen ze zijn. U kunt een e-mail sturen naar deelnemersadministratie@benecke.nl. 

Annulering voor deze datum is kosteloos. Na deze datum bent u het volledige bedrag verschuldigd en kan er geen restitutie plaatsvinden. Eventueel kan een collega uw plaats innemen. 

De annuleringsvoorwaarden gelden voor zowel de optie "IDEAL" als de optie "invoice"

Wij spraken met prof. dr. Witte Hoogendijk over het thema van deze zomerse nascholing:

 

Q: Wat was ook alweer de reden voor het thema filosofie en psychiatrie?

A: “De psychiatrie kent vele controverses, kampen en leerscholen, die zich de afgelopen anderhalve eeuw als een pendule heen en weer hebben bewogen tussen een biologische of organische benadering van de hersenen, en een non-stoffelijke beschouwing van psyche en geest.”

Q: Hoe gaat u zelf invulling geven aan het thema?

“Waar ik het over wil hebben zijn eigenlijk twee dingen. Enerzijds is dat die pendelbeweging, die het denken over de psyche, de hersenen en psychische- of psychiatrische stoornissen heeft beïnvloed. Anderzijds wil ik het hebben over de concepten die erachter schuilgaan. Het verloopt eigenlijk van een biologische organische benadering van de hersenen naar de meer sociale en psychische aspecten van de ziel en weer terug. Deze beweging lijkt ritmisch te fluctueren. In augustus illustreer ik dat verloop aan de hand van een historische tijdlijn.”

Q: Waar kunnen deelnemers alvast over nadenken ter voorbereiding van hun deelname aan deze Summerschool? 

A: “Zo’n pendelbeweging gaat voort als een maatschappelijke filosofische beweging, maar de individuele behandelaar gaat daar niet altijd in mee. Of soms pas veel later. Hierdoor lijken verschillende scholen te ontstaan die schijnbaar met elkaar in strijd zijn. Op langere termijn lijken deze scholen vooral uit fase te lopen met elkaar. Dus de opvattingen over het vak zijn misschien niet met elkaar in tegenspraak, maar lijken eerder asynchroon te lopen. Ik ben benieuwd hoe deelnemers dat zelf ervaren. Dus wat betreft vragen om alvast over na te denken: Ervaart u dat zelf ook zo, dat u soms uit fase loopt met een opvatting over het vak? En zo ja, loopt u dan voor of achter?”

Q: Is er nog iets essentieels veranderd ten opzichte van andere jaren?

A: “Onder belangstellenden, maar ook onder deelnemers die zich al hadden ingeschreven, bleek er veel behoefte te zijn aan het online volgen van de Summerschool. Daarom hebben wij besloten om komende editie volledig online te laten plaatsvinden. De Summerschool is dus nu te volgen zonder reistijd vanaf de werkplek. Maar ook vanuit de eigen tuin of vakantieplek is deelname mogelijk.’

Q: Voor wie nog twijfelt: waarom deelnemen aan deze Summerschool?

A: “Veel van de controverses in ons vak houden ook verband met het abstractieniveau en de complexiteit van de concepten waarmee wij werken. Denk aan hét bewustzijn, dé vrije wil, wat is nog normaal en wat is afwijkend of ziek, en hoever reikt onze verantwoordelijkheid als behandelaar voor het levensgeluk van onze patiënt of cliënt? Er zijn twee manieren om met deze controverses om te gaan: de eerste is in de waan van de dag te blijven en er langs te werken, maar wel steeds tegen die controverses aan te blijven lopen; de tweede is ervoor te kiezen om bijbehorende concepten in al hun complexiteit en abstractheid bij de spreekwoordelijke horens te vatten en langer stil te staan bij de filosofische fundamenten ervan. Met deze Summerschool hopen wij hierop, met u samen, meer grip te krijgen en daardoor minder controverses in ons vak te ervaren en bij te dragen aan meer eenheid in alle verscheidenheid.”

 

Concepten die ten grondslag liggen aan de controverses in uw vak – in al hun complexiteit en abstractheid – bij de spreekwoordelijke horens vatten?