Het 12e Jaarsymposium Hematologie wordt mogelijk gemaakt door onze sponsoren:

Het 12e Jaarsymposium Hematologie voorziet u in kort tijdsbestek van belangrijke actuele inzichten voor uw dagelijkse hematologische praktijk. U wordt in één dag op de hoogte gebracht van een verscheidenheid aan nieuwe inzichten gepubliceerd binnen ons fascinerende vakgebied. U bent van harte uitgenodigd op donderdag 7 april 2022.

Tijdens het jaarsymposium zullen wij stil staan bij de meest invloedrijke wetenschappelijke inzichten van onder andere de volgende essentiële onderwerpen:

  • Myelodysplastisch syndroom/chronische myelomonocytaire leukemie
  • Infectieuze complicaties en behandeladviezen
  • Monoclonal Gammopathy of renal significance
  • Chronische Lymfatische Leukemie
  • Multipel Myeloom
  • Hemolytische anemie 
  • Morbus Hodgkin 
  • Myeloproliferatieve Neoplasmata: nieuwe ontwikkelingen
 

Donderdag 7 april 2022

12.30 - 13.15

Ontvangst & Registratie met lunch

13.15 - 13.30

Opening

13.30 - 14.00

Myeloproliferatieve Neoplasmata: nieuwe ontwikkelingen
Dr. Peter te Boekhorst

14.00 - 14.30

Monoclonal Gammopathy of renal significance
Drs. Elizabeth de Kort

14.30 - 15.00

Hemolytische anemie
Dr. Eduard van Beers

15.00 - 15.30

Pauze

15.30 -16.00

Morbus Hodgkin 
Dr. Wouter Plattel

16.00 - 16.30

Myelodysplastisch syndroom/chronische myelomonocytaire leukemie
Dr. Maarten Corsten

16.30 - 17.00

Chronische Lymfatische Leukemie
Dr. Mark David Levin 

17.00 - 18.00

Diner

18.00 - 18.30

Infectieuze complicaties en behandeladviezen
Dr. Anke Bruns

18.30 - 19.00

Multipel Myeloom
Prof. dr. Sonja Zweegman

19.00 - 19.30

Kennisquiz

19.30

Afsluiting

Voorzitters

Eva de Jongh

Internist-hematoloog

Albert Schweitzer ziekenhuis

Dr. Michel Schaap

Internist-hematoloog

UMC St. Radboud, Nijmegen

Sprekers

Dr. Maarten Corsten

Internist-hematoloog

Meander MC, Amersfoort

Dr. Anke Bruns

Internist-infectioloog

UMC Utrecht

Drs. Elizabeth de Kort

Internist-hematoloog

Radboud UMC, Nijmegen

Dr. Mark-David Levin 

Internist-hematoloog

Albert Schweitzer Ziekenhuis, Dordrecht

Prof. dr. Sonja Zweegman

Hoogleraar en hoofd afdeling Hematologie

Amsterdam UMC

Dr. Eduard van Beers

Internist-hematoloog

UMC Utrecht

Dr. Wouter Plattel

Internist-hematoloog

UMCG

Dr. Peter te Boekhorst

Internist-hematoloog/transfusiespecialist

Erasmus MC, Rotterdam

Voor wie?
Het Jaarsymposium Hematologie is bedoeld voor hematologen, internist-hematologen en internist-oncologen.

 

Accreditatie
Voor het programma van dit symposium zijn 4 accreditatiepunten toegekend door de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV).

 

Benecke is als onderwijsinstelling geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).

Het Jaarsymposium Hematologie zal in de Eenhoorn plaatsvinden.

Eenhoorn Meeting Center
Barchman Wuytierslaan 2
3818 LH Amersfoort

Kosten

Het inschrijfgeld bedraagt € 25,-.

Er zijn 2 mogelijkheden om het inschrijfgeld te voldoen:

1. Mocht u voor de optie "IDEAL" kiezen dan bent u officieel ingeschreven en ontvangt u een registratiebevestiging op het door u ingevulde e-mailadres.

2. Kiest u voor de optie "Factuur" dan ontvangt u op het door u ingevulde e-mailadres een e-mail met daarin de factuur. Door het kiezen van deze optie bent u ingeschreven voor deze review en gaat u de betalingsverplichting aan. Dit betekent dat Benecke het inschrijfgeld 2 weken na inschrijfdatum dient te ontvangen. Schrijft u in binnen 2 weken voor de start van de review dan dient Benecke per direct het het inschrijfgeld te ontvangen en vervalt de optie "factuur".

 

Annuleringsvoorwaarden

Annulering van deelname is uitsluitend schriftelijk mogelijk. Uw schriftelijke annulering (e-mail of post) dient uiterlijk 2 weken voor aanvang van de bijeenkomst bij de Deelnemersadministratie van Benecke binnen te zijn. Tot deze datum wordt het inschrijfgeld gerestitueerd. Na deze datum bent u het volledige bedrag verschuldigd en kan geen restitutie meer plaatsvinden.

Het Jaarsymposium Hematologie wordt mogelijk gemaakt door onder andere onze sponsor:

Dr. Maarten Corsten

Myelodysplastisch syndroom en chronische myelomonocytaire leukemie

Dr. Maarten Corsten is internist-hematoloog werkzaam bij het Meander MC in Amersfoort. Hij bespreekt de laatste ontwikkelingen binnen de diagnostiek en behandeling van het myelodysplastisch syndroom (MDS) en chronische myelomonocytaire leukemie (CMML).

Dr. Anke Bruns

Infectieuze complicaties en behandeladviezen

Dr. Anke Bruns is internist-infectioloog en hematoloog. Sinds 2016 is zij als internist-infectioloog verbonden aan de staf van het UMC Utrecht. Haar onderzoek richt zich op de preventie van infecties bij immuungecompromitteerden en klinische studies naar behandeling van infecties bij afweerstoornissen. In haar bijdrage gaat zij in op specifieke infectierisico’s bij de hematologische patiënt en mogelijkheden voor preventie, zoals immunoglobulinesuppletie en vaccinatie. Ze bespreekt daarbij ook de werkzaamheid en veiligheid van medisch geïndiceerde vaccins (waaronder COVID-19 vaccinatie) bij de hematologische patiënt.

Dr. Mark-David Levin

Chronische Lymfatische Leukemie (CLL)

Dr. Mark-David Levin is internist-hematoloog in het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht. Zijn bijzondere interesse gaat uit naar het verrichten van wetenschappelijk onderzoek met name op het gebied van CLL en multipel myeloom. In deze lezing belicht hij de meest recente studies over de behandeling van patiënten met CLL. Daarnaast bespreekt hij de meest recente richtlijn voor de behandeling van CLL en komen daarbij ook de voor- en nadelen van verschillende behandelstrategieën aan het licht.

Prof. dr. Sonja Zweegman

Multipel Myeloom (MM)

Prof. dr. Sonja Zweegman is hoogleraar Hematologie en hoofd van de afdeling Hematologie aan het Amsterdam UMC. Zij leidt verschillende (inter)nationale klinische onderzoeken gericht op het personaliseren van de behandeling van patiënten met multipel myeloom, inclusief onderzoeken naar de correlatie van biologische markers en kwetsbaarheid. In haar voordracht behandelt ze nieuwe risicostratificatie van MM en de risico-gestratificeerde huidige therapeutische mogelijkheden. Ook komen de nieuwe vormen van ‘T-cell redirecting’ immuuntherapie aan bod.

Dr. Peter te Boekhorst

Myeloproliferatieve Neoplasmata: nieuwe ontwikkelingen

Dr. Peter te Boekhorst werkt als internist-hematoloog/transfusie specialist in het Erasmus MC. De focus van poliklinische werkzaamheden ligt op het gebeid van MPN alhoewel de gehele hematologie gezien wordt. De voorkeur voor MPN blijkt ook uit het voorzitterschap van de Hovon-CML/MPN werkgroep. Peter is PI van de Hovon 134 studie waarbij voorbehandeling van JAK2 remmers bij allo-SCT wordt bestudeerd. 

De voordracht wordt gebruikt om de stand van zaken op het therapeutisch gebied van MPN en de toekomstige ontwikkelingen op dit gebied toe te lichten. De onderwerpen die daarbij aan bod komen zijn de JAK2 remmers (fedratinib, pacritinib, momelotinib) en studie resultaten daarvan, BET-inhibitie (pelabresib), BCL-X remming (navitoclax), PI3Kd inhibitie (parsaclisib), Telomerase remming (Imetelstat), MDM2 remming (Navtemadlin) etc. De mogelijke toepassing voor de toekomst zal worden besproken.

Dr. Eduard van Beers

Hemolytische anemie

Dr. E.J. (Eduard) van Beers is hematoloog en richt zich met zijn onderzoek op orgaanschade veroorzaakt door chronische hemolyse, bloedarmoede en ijzerstapeling bij zeldzame anemieën. Het diagnosticeren van zeldzame erfelijke  anemie is makkelijker en relevanter geworden. Tijdens zijn lezing loopt hij met u een snel stappen plan door waarmee 95% van de zeldzame erfelijke anemie gediagnosticeerd kunnen worden. Daarna bespreekt hij een aantal speerpunten van de ondersteunende maatregelen voor deze patiëntengroep, zoals het screenen op ijzerstapeling en osteoporose. Als laatste bespreken we de recente doorbraak op het gebied van behandeling van  zeldzame anemie door middel van inductie van pyruvaat kinase.

Drs. Elizabeth de Kort

Monoclonal Gammopathy of renal significance

Drs. Elizabeth de Kort is werkzaam als internist-hematoloog in het Radboud UMC, Nijmegen. MGRS is een verzamelterm voor de verschillende renale pathologieen die kunnen ontstaan ten gevolge van monoclonale gammopathieen. MGRS kan in het ergste geval leiden tot terminale nierinsufficientie, ondanks de aanwezigheid van vaak maar beperkte hoeveelheden monoclonaal eiwit in het serum. Integratie van klinische presentatie en bevindingen bij nierbiopsie en hematologisch onderzoek zijn noodzakelijk om tot een diagnose en een (hematologisch) behandelplan te komen. Deze punten zullen aan bod komen tijdens haar presentatie op de 12e jaarsymposium hematologie.

Dr. Wouter Plattel

Morbus Hodgkin

Tijdens deze presentatie neemt Wouter Plattel u mee naar de belangrijkste wijzigingen in de aankomende richtlijn update m.b.t. het Hodgkin lymfoom. Onder andere nieuwe behandelmogelijkheden binnen het vroeg stadium Hodgkin lymfoom en het recidief of refractaire Hodgkin lymfoom zullen worden besproken. Ook staat hij stil bij huidige en toekomstige studies en ontwikkelingen waaronder checkpoint remming gecombineerd met chemotherapie en de inzet van T-cel therapieën.