Op donderdag 17 maart 2022 wordt u geïnformeerd over de praktische aspecten van de nieuwste inzichten in diagnostiek en behandeling tijdens het Jaarsymposium Cardiologie. U bent van harte welkom in Utrecht voor een nascholingsdag met voorzitter prof. dr. J.W. Jukema, uw collega’s en een afwisselend programma op basis van de omvangrijke informatie van de ESC.

Lees vandaag meer over drie experts en hun bijdrage:

 

Guidelines on cardiac pacing and resynchronization therapy 

Cardioloog en elektrofysioloog prof. dr. K. Vernooy is verbonden aan het Maastricht UMC+. Hij is afdelingshoofd van de vakgroep Cardiologie en klinisch wetenschapper. Hij geniet internationale erkenning dankzij zijn onderzoek op het gebied van cardiale pacing, met name op het gebied van cardiale resynchronisatietherapie. Dit zijn ook dé onderzoeksresultaten die leidden tot zijn benoeming tot hoogleraar in 2020 aan de Universiteit Maastricht. Zijn expertise is de invasieve behandeling van ritme- en geleidingsstoornissen bij patiënten met hartfalen.  Op het symposium gaat professor Vernooy in op de laatste aanpassingen van de richtlijnen over pacings en cardiale resynchronisatie therapie, die eerder dit jaar gepubliceerd zijn.

Update on atrial fibrillation: diagnosis and management (NICE guideline 196)

Welke nieuwe inzichten en studies zijn er in 2021 gepubliceerd op het gebied van het tijdig diagnosticeren, doelmatig behandelen en complicatiepreventie van atriumfibrilleren?

Dr. M.E.W. Hemels is cardioloog en elektrofysioloog, werkzaam bij Rijnstate Arnhem en Radboudumc Nijmegen. Hij is projectleider van NVVC Connect AF, dat zich richt op het verbeteren van ketenzorg op het gebied van atriumfibrilleren. Klinische en invasieve elektrofysiologie, pacemakers en Interne Cardiale Defibrillatoren (ICD’s) behoren tot zijn speciale aandachtsgebieden. Tijdens het symposium beantwoordt dr. Hemels de hierboven gestelde vragen aan de hand van de recentelijk verschenen NICE-richtlijn en vertaalt deze naar de Nederlandse situatie.

Guidelines for the management of valvular heart disease

Dr. N. Ajmone Marsan is werkzaam als cardioloog op de Cardiovasculaire Non-invasieve Imaging Unit van de afdeling Cardiologie van het Leids Universitair Medisch Centrum. Haar aandachtsgebied omvat de niet-invasieve cardiale beeldvorming, in het bijzonder afwijkingen van de hartkleppen en cardiomyopathieën. Zij geeft een samenvatting van de onlangs gepubliceerde ESC-richtlijnen voor behandeling van patiënten met hartklepaandoeningen. Hierbij besteedt zij bijzondere aandacht aan de wijzigingen die zijn doorgevoerd na eerdere richtlijnen, zoals nieuwe aanbevelingen voor antitrombotische therapie en verbetering van de risicostratificatie voor de timing van interventie, zowel in het geval van chirurgische als transkatheter procedures.

 

Houd de berichtgeving in de gaten, want binnenkort vertellen wij u over de andere experts en hun bijdrage.

 

Heeft u zich al ingeschreven voor deze praktische blik op klinisch relevante kennis?