Jorg Oddens

Uroloog, Amsterdam UMC, Universiteit van Amsterdam.
Jorg Oddens studeerde geneeskunde aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. De opleiding tot uroloog volgde hij in het Universitair Medisch Centrum Utrecht en het Bosch Medicentrum te ’s-Hertogenbosch. Na het voltooien van de opleiding volgde hij een oncologie fellowship in het in het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis te Amsterdam. Van 1 juli 2006 tot 1 juni 2018 werkte hij met veel plezier als uroloog in het Jeroen Bosch Ziekenhuis, en verruilde deze praktijk met die van het Amsterdam UMC. Zijn aandachtsgebieden zijn oncologische urologie, laparoscopie en robotchirurgie. Hij is bestuurslid van de NVU en lid van de EAU en AUA. Eerder was hij als lid  van de EORTC-GU groep betrokken bij diverse publicaties over prostaat-en blaaskanker studies en nu begeleidt hij 5 promovendi op het gebied van blaas- en prostaatkanker onderzoek. 

 

 

 

Frank Martens 

Uroloog functionele en reconstructieve urologie, Radboudumc Nijmegen

 

Jean-Paul van Basten

Jean-Paul van Basten is uroloog in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis. Zijn onderzoek richt zich po waarde gedreven gezondheidszorg (Value based health care (VBHC)) op het domein van prostaatkanker algemeen en op verbetering van de uitkomst van de robotische prostaatchirurgie in het bijzonder. Van Basten medisch leider van de Santeon vbhc prostaatkankergroep en doet in samenwerking met collega Niven Mehra, Oncoloog Radboudumc en promovendus Tessa van Elst onderzoek naar de landelijke praktijkvariatie in behandeling van gemetastaseerd prostaatcarcinoom. Van Basten is voorzitter van de Stichting Werkgroep Endo-urologie Nederland (SWEN) en tevens medisch operationeel manager van Prosper, samenwerkende prostaatkankerklinieken in Zuidoost Nederland.  

 

 

Patricia Zondervan

Uroloog, Amsterdam UMC
Patricia Zondervan is sinds 2011 staf uroloog bij Amsterdam University Medical Centers. Na het afronden van de studie Medische Biologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam met specialisatie oncologie en immunologie, ging Patricia medicijnen studeren aan de Universiteit van Amsterdam. Patricia heeft een sterke focus op nierkanker, waarop zij ook is gepromoveerd naast haar klinische werk als urologisch chirurg. Naast open nefrectomieën (met cava trombus level 4), heeft ze laparoscopische en robot-geassisteerde nierchirurgie, focale therapieën zoals cryo-ablatie en elektroporatie (IRE) tot haar aandachtsgebied. Samen met OLVG en AVL heeft ze het nierkankernetwerk Amsterdam (NKNA) opgericht om de kwaliteit van nierkankerzorg te optimaliseren. Daarnaast is zij actief in diverse projecten op het gebied van nierkanker en kwaliteit van zorg zoals de PRO-RCC (mede-oprichter van deze landelijk registry),  het SKMS-project ‘Keuzehulp voor nierkanker’ en zit ze in het bestuur van de multidisciplinaire landelijke tumorwerkgroep nierkanker (voorheen WIN-0, nu Dutch Renal Cancer Group). Daarnaast is Patricia nauw betrokken bij trainingen in laparoscopie en robotica in Nederland en binnen de EAU.

 

Laura Mertens

Uroloog - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis

 

Elmer Francisca

Uroloog in Maastricht UMC

Ik ben Elmer Francisca. Sinds januari 2017 werkzaam als uroloog in Maastricht met als speciale aandachtgebied de Endo - Urologie in de breedste woord.