Tijdens de ASCO Telereview brengen vijf topsprekers u hét nieuws, zoals gepresenteerd op het internationale ASCO2021-congres. Op 10 juni a.s. verwelkomen wij u graag online. Mocht de regelgeving het toelaten, kunt u er ook voor kiezen om coronaproof in een ruim opgezette zaal in Utrecht deel te nemen.

Wie zijn de sprekers van de ASCO TeleReview 2021?

Prof. dr. Egbert Smit is hoogleraar en longarts in het Amsterdam UMC, locatie Vumc. Zijn expertise ligt op het gebied van de diagnostiek en behandeling van longkanker, en de translationele longoncologie heeft in het bijzonder zijn interesse. Tijdens de review belicht hij de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de behandeling van longkanker gekenmerkt door zeldzame mutaties. Daarnaast komt ook de relevantie voor de dagelijkse praktijk in Nederland aan bod.

Dr. Jan von der Thüsen werkt sinds 2014 als histopatholoog bij het Erasmus MC in Rottterdam. Hij heeft zich toegelegd op de thoraxpathologie. In zijn bijdrage bespreekt hij de recente ontwikkelingen met betrekking tot biomarkeronderzoek voor predictie ten behoeve van stratificatie van behandeling van longcarcinoom. Dit omvat zowel immuunhistochemische als moleculair diagnostische technieken, die zijn gericht op de selectie van patiënten voor diverse vormen van zowel doelgerichte therapie als immuuntherapie.

Dr. Lizza Hendriks is longarts en werkt sinds 2012 in het Maastricht UMC+. Haar aandachtsgebied is de thoracale oncologie en in het bijzonder hersenmetastasen. Ze is principal investigator van meerdere, met name fase II/III-longkankerstudies. Na de mooie resultaten van immunotherapie in stadium III en IV bij het niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC), wordt immunotherapie nu zowel neoadjuvant als adjuvant bij vroegstadium NSCLC onderzocht. Over de laatste stand van zaken met betrekking tot deze studies praat zij u bij deze avond.

Daphne Dumoulin is als longarts werkzaam in het Erasmus MC in Rotterdam. De thoracale oncologie, echo-endoscopie en tracheo-bronchiale interventies behoren tot haar aandachtsgebied. Zij volgt de relevante sessies van de ASCO omtrent kleincellig longcarcinoom (SCLC) en mesothelioom en deelt een uitgebreide update van deze onderwerpen met u.

Dr. Monique de Jong is stralings-oncoloog en sinds 2018 werkzaam bij het NKI-AvL in Amsterdam. Daarbij is zij postdoctoraal onderzoeker geïnteresseerd in radiobiologisch onderzoek. Zij brengt u op de hoogte van de laatste radiotherapeutische ontwikkelingen op het gebied van SCLC en NSCLC. Hierbij besteedt zij extra aandacht aan de mogelijke interactie tussen systemische middelen en radiotherapie.

Dit meest actuele en toonaangevende nieuws niet missen?