Live Webinar: SLE Nefritis

Woensdag 2 november 2022
19:30 tot 20:30 uur
Online

Onafhankelijk en multidisciplinair laten nascholen over systemische auto-immuunziekten? Via ARCH-TV wordt u dit jaar o.l.v. prof. dr. Jaap van Laar in vier live webinars volledig bijgepraat over de nieuwste inzichten in de pathogenese, diagnostiek en behandelingen.

Per uitzending staat één ziektebeeld uit het ARCH-portfolio centraal. Drie experts/tafelgasten geven uitleg en bespreken en bediscussiëren de meest recente publicaties. Op woensdag 2 november 2022 staat tijdens de tweede webinar van 19.30 – 20.30 uur het onderwerp SLE Nefritis centraal.

Tijdens de webinars worden reumatologen, internisten, neurologen, oogartsen, dermatologen, MDL-artsen, longartsen en cardiologen in een kort tijdsbestek uitgebreid geïnformeerd over de nieuwste inzichten rondom systemische auto-immuunziekten en relevante en praktische kennis te delen. Het accent ligt daarbij op methodologie, resultaten en implicaties.

Voorzitter

Prof. dr. Jaap van Laar

Hoogleraar reumatologie, medeoprichter en voormalig bestuurslid van Stichting ARCH.
UMC Utrecht

Sprekers

Dr. Maarten Limper

MS Reumatologie/Klinische Immunologie
UMC Utrecht

Prof. dr. Alexandre Voskuijl

Reumatoloog
Amsterdam UMC

Maak kennis met dr. Maarten Limper

Maarten Limper volgde zijn opleiding tot internist-klinisch immunoloog in Amsterdam (Slotervaartziekenhuis/AMC) en Rotterdam (EMC). Sinds 2016 is hij als internist-klinisch immunoloog werkzaam op de afdeling Reumatologie en Klinische Immunologie van het UMC Utrecht, waar hij klinische zorg combineert met fundamenteel en toegepast onderzoek en het geven van onderwijs. Zijn voornaamste aandachtsgebieden binnen de immunologie zijn systemische lupus erythematodes (SLE), het antifosfolipidensyndroom (APS) en auto-inflammatoire ziektes.  

Maarten is voorzitter van de landelijke SLE/APS-werkgroep van ARCH en ‘disease coordinator’ APS voor het European Reference Network. Hij is lid van de wetenschappelijke adviesraad van de Nederlandse patiëntenvereniging voor SLE (NVLE), is nauw betrokken bij het nationale SLE-register en is hoofdonderzoeker voor verscheidene klinische onderzoeken naar SLE en APS. Sinds 2022 is Maarten in het UMC Utrecht opleider Allergologie en Klinische Immunologie.  

Maak kennis met prof.dr. Alexandre Voskuijl 

 

Woensdag 2 november 2022

19:30 - 19:35

Opening - Prof. dr. Jaap van Laar

19:35 - 20:00

Presentatie & Discussie

20:00 - 20:25

Presentatie & Discussie

20:25 - 20:30

Samenvatting & Afsluiting - Prof. dr Jaap van Laar

Voor wie?

De nascholing is bedoeld voor reumatologen, internisten, neurologen, oogartsen, dermatologen, MDL-artsen, longartsen en cardiologen. Andere geïnteresseerde  professionals zijn ook van harte welkom.

Accreditatie

Voor deze nascholing is er een accreditatiepunt toegekend door:

  • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) 
  • Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR)

 

Benecke is als onderwijsinstelling geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).

Kosten

Het inschrijfgeld bedraagt € 25,-.

Er zijn 2 mogelijkheden om het inschrijfgeld te voldoen:

1. Mocht u voor de optie "IDEAL" kiezen dan bent u officieel ingeschreven en ontvangt u een registratiebevestiging op het door u ingevulde e-mailadres.

2. Kiest u voor de optie "Factuur" dan ontvangt u op het door u ingevulde e-mailadres een e-mail met daarin de factuur. Door het kiezen van deze optie bent u ingeschreven voor deze review en gaat u de betalingsverplichting aan. Dit betekent dat Benecke het inschrijfgeld 2 weken na inschrijfdatum dient te ontvangen. Schrijft u in binnen 2 weken voor de start van de review dan dient Benecke per direct het het inschrijfgeld te ontvangen en vervalt de optie "factuur".

 

Annuleringsvoorwaarden

Annulering van deelname is uitsluitend schriftelijk mogelijk. Uw schriftelijke annulering (e-mail of post) dient uiterlijk 2 weken voor aanvang van de bijeenkomst bij de Deelnemersadministratie van Benecke binnen te zijn. Tot deze datum wordt het inschrijfgeld gerestitueerd. Na deze datum bent u het volledige bedrag verschuldigd en kan geen restitutie meer plaatsvinden.