Woensdag 1 februari 2023
19:30 tot 20:30 uur
Online

Deze uitzending wordt mogelijk gemaakt door de sponsoren:

Onafhankelijk en multidisciplinair laten nascholen over systemische auto-immuunziekten? Via ARCH-TV wordt u dit jaar o.l.v. prof. dr. Jaap van Laar in vier live webinars volledig bijgepraat over de nieuwste inzichten in de pathogenese, diagnostiek en behandelingen.

Per uitzending staat één ziektebeeld uit het ARCH-portfolio centraal. Twee experts/tafelgasten geven uitleg en bespreken en bediscussiëren de meest recente publicaties. Op woensdag 1 februari 2023 staat tijdens de derde webinar van 19.30 – 20.30 uur het onderwerp longbetrokkenheid bij systeemziekten centraal.

De tafelgasten van deze avond zijn:

  • Prof. dr. Jan Grutters, longarts, Antonius ZH Nieuwegein
  • Dr. Madelon Vonk, reumatoloog, RadboudUMC

 

Dr. Madelon Vonk praat u bij betreft:

Recital studie: rituximab vergeleken met cyclofosfamide in interstitiële longziekten geassocieerd aan systemische auto immuun ziekten.

Behandeling van interstitiële longziekten geassocieerd aan systemische auto immuun ziekten (CTD-ILD) is uitdagend omdat er sprake is van grote heterogeniteit in diagnose, prognose, progressie en een ruime keuze aan eindpunten. De Recital studie vergelijkt een van de standaard therapieën (cyclofosfamide) met een van de “last resort” therapieën (rituximab) en heeft in de verschillende domeinen een duidelijke keuze gemaakt. Ik geef mijn mening over die keuzes, over de uitkomsten van deze studie en hoe we de resultaten kunnen gebruiken in onze klinische zorg.

Prof. dr. Jan Grutters praat u bij betreft:

CTD-ILD: “It takes two to tango”

Longen kunnen op diverse manieren betrokken zijn bij systeemziekten (zgn. CTD). Een belangrijke uiting is interstitiële longziekte (CTD-ILD). CTD-ILD kent een grote diversiteit, is soms lastig te onderscheiden van andere diagnoses (b.v. geneesmiddelen-geïnduceerde ILD) en is moeilijk voorspelbaar in beloop en response op therapie. Bovendien zijn sommige vooral inflammatoir van aard, andere fibroserend en progressief.

Zowel het stellen van de diagnose als bepaling van behandelstrategie (d.w.z. waakzaam wachten vs behandelen met immunosuppressiva en/of fibroseremmers) vraagt samenwerking tussen meerdere disciplines met expertise op het gebied van CTD èn ILD

Voorzitter

Prof. dr. Jaap van Laar

Hoogleraar reumatologie, medeoprichter en voormalig bestuurslid van Stichting ARCH.
UMC Utrecht

Sprekers

Prof. dr. Jan Grutters

Longarts

Antonius ZH Nieuwegein

Dr. Madelon Vonk

Reumatoloog

RadboudUMC

   

19.30 - 19.35    

Opening                                                                                    
Prof. dr. Jaap van Laar

19.35 - 19.50

Recital studie: rituximab vergeleken met cyclofosfamide in interstitiële longziekten geassocieerd aan systemische auto immuun ziekten
Dr. Madelon Vonk

19.50 - 20.00

Q&A met discussie

20.00 - 20.15

CTD-ILD: “It takes two to tango”
Prof. dr. Jan Grutters

20.15 - 20.25

Q&A met discussie

20.25 - 20.30

Samenvatting & Afsluiting
Prof. dr. Jaap van Laar

Kosten

Deelname aan de webinar is kosteloos.

Deze uitzending wordt mogelijk gemaakt door de sponsoren:

Voor wie?

De nascholing is bedoeld voor reumatologen, internist-immunologen, longartsen & radiologen. Andere geïnteresseerde  professionals en artsen in opleiding zijn ook van harte welkom.

Accreditatie

Voor deze nascholing is één accreditatiepunt toegekend door:

  • Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR)
  • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) 
  • De Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT)

 

Benecke is als onderwijsinstelling geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).

Wij spraken met prof. dr. Jaap van Laar over de invulling van dit WEBINAR:

Q: Voor wie de eerste uitzendingen heeft gemist: wat is ARCH TV precies?

A: “Het is een nieuw initiatief dat dit jaar gelanceerd is en ondersteund wordt door ARCH. Het is een nieuwe vorm van nascholing om belangrijk nieuws over zeldzame systemische auto-immuunziekten te verspreiden. Ziektebeelden waar ARCH zich op heeft toegelegd zoals vasculitis, sclerodermie, SLE, de ziekte van Sjögren en de complexe casus, wat we voorheen casus pro diagnosi noemden. Kenmerkend voor ARCH TV is de multidisciplinaire insteek. Meer dan voorheen hebben we te maken met complexe patiënten met comorbiditeit en dat vraagt om afstemming met andere specialisten en dus ook de dialoog met elkaar aangaan. Wij brengen vertegenwoordigers uit verschillende betrokken disciplines bij elkaar.”

 

Q: Wat houdt zo’n ARCH TV uitzending in?
A: “Het is een uitzending van een uur. Dus kort maar krachtig. We hebben voor de komende uitzending twee experts uitgenodigd die ingaan op de longbetrokkenheid bij systeemziekten. Voor een toekomstige uitzending overwegen we ook een patiënt als panellid uit te nodigen. Verder is het goed om te weten dat het met twee sprekers zeker niet alleen maar zenden wordt. We hebben na hun bijdragen zo’n 20 minuten ruimte voor discussie met elkaar en de deelnemers zijn bij deze alvast uitgedaagd om mee te doen. Hoogstwaarschijnlijk zijn de meeste deelnemers wel op de hoogte van de grote lijnen, maar hebben wellicht nog vragen over de vertaalslag naar de praktijk. Daarop krijgen zij antwoord in ARCH TV.”
 

Q: Voor wie is deze derde ARCH TV bij uitstek geschikt?
A: “Alle reumatologen, internist-immunologen, longartsen en radiologen die willen weten hoe deze nieuwe kennis in de praktijk optimaal te benutten is. ARCH TV biedt leidraad voor de praktijk. Maar ook arts assistenten in opleiding zijn van harte welkom om via ARCH TV eenvoudig toegang te verkrijgen tot voorgeselecteerde relevante wetenschappelijke literatuur in zeer kort tijdsbestek.”