Live Webinar: SLE Nefritis

Woensdag 2 november 2022
19:30 tot 20:30 uur
Online

ARCH-TV wordt mogelijk gemaakt door de sponsoren:

Onafhankelijk en multidisciplinair laten nascholen over systemische auto-immuunziekten? Via ARCH-TV wordt u dit jaar o.l.v. prof. dr. Jaap van Laar in vier live webinars volledig bijgepraat over de nieuwste inzichten in de pathogenese, diagnostiek en behandelingen.

Per uitzending staat één ziektebeeld uit het ARCH-portfolio centraal. Twee experts/tafelgasten geven uitleg en bespreken en bediscussiëren de meest recente publicaties. Op woensdag 2 november 2022 staat tijdens de tweede webinar van 19.30 – 20.30 uur het onderwerp SLE Nefritis centraal.

Tijdens de webinars worden reumatologen, internisten, neurologen, oogartsen, dermatologen, MDL-artsen, longartsen en cardiologen in een kort tijdsbestek uitgebreid geïnformeerd over de nieuwste inzichten rondom systemische auto-immuunziekten en relevante en praktische kennis te delen. Het accent ligt daarbij op methodologie, resultaten en implicaties.

Voorzitter

Prof. dr. Jaap van Laar

Hoogleraar reumatologie, medeoprichter en voormalig bestuurslid van Stichting ARCH.
UMC Utrecht

Sprekers

Dr. Maarten Limper

MS Reumatologie/Klinische Immunologie
UMC Utrecht

Prof. dr. Alexandre Voskuyl

Reumatoloog
Amsterdam UMC

Maak kennis met dr. Maarten Limper

Maarten Limper volgde zijn opleiding tot internist-klinisch immunoloog in Amsterdam (Slotervaartziekenhuis/AMC) en Rotterdam (EMC). Sinds 2016 is hij als internist-klinisch immunoloog werkzaam op de afdeling Reumatologie en Klinische Immunologie van het UMC Utrecht, waar hij klinische zorg combineert met fundamenteel en toegepast onderzoek en het geven van onderwijs. Zijn voornaamste aandachtsgebieden binnen de immunologie zijn systemische lupus erythematodes (SLE), het antifosfolipidensyndroom (APS) en auto-inflammatoire ziektes.  

Maarten is voorzitter van de landelijke SLE/APS-werkgroep van ARCH en ‘disease coordinator’ APS voor het European Reference Network. Hij is lid van de wetenschappelijke adviesraad van de Nederlandse patiëntenvereniging voor SLE (NVLE), is nauw betrokken bij het nationale SLE-register en is hoofdonderzoeker voor verscheidene klinische onderzoeken naar SLE en APS. Sinds 2022 is Maarten in het UMC Utrecht opleider Allergologie en Klinische Immunologie.  

Maak kennis met prof.dr. Alexandre Voskuyl

Alexandre Voskuyl is hoogleraar reumatologie bij Amsterdam UMC, met in het bijzonder expertise in systemsiche auto-immuunziekten. Zijn onderzoeksbelangstelling richt is onder andere op (biomarkers voor) uitkomstmaten bij deze ziektebeelden.

Meer over zijn lezing tijdens ARCH TV
Systemische lupus erythematosus (SLE)  is een ziektebeeld met een heterogeen klinische presentatie en uitkomst. Het bereiken van lage ziekteactiviteit en remissie bij een patient met SLE is geassocieerd met een betere overleving, minder opvlammingen en betere kwaliteit van leven. Het bereiken van lage ziekteactiviteit en remissie middels het principe van Treat to Target (T2T) is gemeengoed bij de behandeling van reumatoïde artritis maar is dat nog niet bij de behandeling van  SLE. Deze presentatie richt zich op de ontwikkelingen van de afgelopen jaren ten aanzien van de klinische waarde van T2T voor het bereiken van remissie bij SLE.  

 

Woensdag 2 november 2022

19:30 - 19:35

Opening - Prof. dr. Jaap van Laar

19:35 - 20:00

SLE, treat-to-target - Prof. dr. Alexandre Voskuyl

20:00 - 20:25

Nieuwe medicamenten voor SLE - Dr. Maarten Limper

20:25 - 20:30

Samenvatting & Afsluiting - Prof. dr. Jaap van Laar

Voor wie?

De nascholing is bedoeld voor reumatologen, klinisch immunologen en nefrologen. Andere geïnteresseerde professionals en artsen in opleiding zijn ook van harte welkom.

Accreditatie

Voor deze nascholing is er een accreditatiepunt toegekend door:

  • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) 
  • Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR)

 

Benecke is als onderwijsinstelling geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).

Kosten

Deelname aan de webinar is kosteloos.

ARCH-TV wordt mogelijk gemaakt door de sponsoren:

Wij spraken met prof. dr. Jaap van Laar over de invulling van dit WEBINAR:


Q: Voor wie de eerste uitzending heeft gemist: wat is ARCH TV precies?

A: “Het is een nieuw initiatief dat dit jaar gelanceerd is en ondersteund wordt door ARCH. Het is een nieuwe vorm van nascholing om belangrijk nieuws over zeldzame systemische auto-immuunziekten te verspreiden. Ziektebeelden waar ARCH zich op heeft toegelegd zoals vasculitis, sclerodermie, SLE, de ziekte van Sjögren en de complexe casus, wat we voorheen casus pro diagnosi noemden. Kenmerkend voor ARCH TV is de multidisciplinaire insteek. Meer dan voorheen hebben we te maken met complexe patiënten met comorbiditeit en dat vraagt om afstemming met andere specialisten en dus ook de dialoog met elkaar aangaan. Wij brengen vertegenwoordigers uit verschillende betrokken disciplines bij elkaar.”

 

Q: Wat houdt zo’n ARCH TV uitzending in?
A: “Het is een uitzending van een uur. Dus kort maar krachtig. We hebben voor de komende uitzending twee experts uitgenodigd die ingaan op nieuwe ontwikkelingen op het gebied van SLE en SLE nefritis. Voor een toekomstige uitzending overwegen we ook een patiënt als panellid uit te nodigen. Verder is het goed om te weten dat het met twee sprekers zeker niet alleen maar zenden wordt. We hebben na hun bijdragen zo’n 20 minuten ruimte voor discussie met elkaar en de deelnemers zijn bij deze alvast uitgedaagd om mee te doen. Hoogstwaarschijnlijk zijn de meeste deelnemers wel op de hoogte van de grote lijnen, maar hebben wellicht nog vragen over de vertaalslag naar de praktijk. Daarop krijgen zij antwoord in ARCH TV.”

 

Q: Hoe wordt invulling gegeven aan het onderwerp SLE nefritis?

A: “Over Treat to target bij SLE is nog best veel te doen. In reumatoïde artritis is het principe van ziekteactiviteit zo laag mogelijk houden en schade voorkomen wel bewezen. Maar voor SLE kent dit concept nog veel discussie, zoals welke uitkomstmaat te volgen, wat is praktisch haalbaar en wat is het bewijs voor de langere termijn uitkomsten. Prof. dr. Alexandre Voskuyl geeft richting aan T2T voor SLE in de praktijk en betrekt daarbij ook shared decision making. Dr. Maarten Limper gaat het hebben over de plaats van de nieuwe medicamenten voor SLE nefritis, zoals de biologics anifrolumab, belimumab en de nieuwe calciumneurine-remmer voclosporin. Hij besteedt aandacht aan het patiëntenprofiel en de ziektemanifestaties waarop deze middelen aansluiten. Ook gaan we bij ARCH TV in op de sterke en minder sterke punten van de methodologie achter klinische trials.”
 

Q: Voor wie is deze tweede ARCH TV bij uitstek geschikt?
A: “Alle nefrologen, klinisch immunologen en reumatologen die willen weten hoe deze nieuwe kennis in de praktijk optimaal te benutten is. ARCH TV biedt leidraad voor de praktijk. Maar ook arts assistenten in opleiding zijn van harte welkom om via ARCH TV eenvoudig toegang te verkrijgen tot voorgeselecteerde relevante wetenschappelijke literatuur in zeer kort tijdsbestek.”