Voor wie?

De nascholing is bedoeld voor klinisch (neuro)psychologen, psychiaters, eerstelijnspsychologen en degenen die in opleiding zijn voor deze disciplines. Andere geïnteresseerde  professionals zijn ook van harte welkom.

Accreditatie

Voor deze nascholing is accreditatie aangevraagd bij:

  • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
  • Nederlands instituut van Psychologen (NIP)
  • De Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPT)

 

 

Benecke is als onderwijsinstelling geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).