Voor wie?

De nascholing is bedoeld voor klinisch (neuro)psychologen, psychiaters, eerstelijnspsychologen en degenen die in opleiding zijn voor deze disciplines. Andere geïnteresseerde  professionals zijn ook van harte welkom.

Accreditatie

Voor deze nascholing zijn 5 accreditatiepunten toegekend door:

  • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
  • De Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPT) 
  • Nederlands instituut van Psychologen (NIP) - 5,5 punten

Benecke is als onderwijsinstelling geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).