Woensdag 4 oktober 2023
19:30 tot 20:30 uur
Online

Deze uitzending wordt mogelijk gemaakt door de sponsoren:

Onafhankelijk en multidisciplinair laten nascholen over systemische auto-immuunziekten? Via ARCH-TV wordt u o.l.v. prof. dr. Jaap van Laar in meerdere webinars volledig bijgepraat over de nieuwste inzichten in de pathogenese, diagnostiek en behandelingen.

Per uitzending staat één ziektebeeld uit het ARCH-portfolio centraal. Twee experts/tafelgasten geven uitleg en bespreken en bediscussiëren de meest recente publicaties. Op woensdag 4 oktober 2023 staat tijdens de 5e webinar van 19.30 – 20.30 uur het onderwerp IgG4-gerelateerde ziekte centraal.

De tafelgasten van deze avond zijn:

  • Dr. Rachel Kalmann, oculoplastisch-orbita en traanwegchirurg, UMC Utrecht
  • Dr. Faiz Karim, Internist-Immunoloog en Allergoloog, Groene Hart ziekenhuis

Voorzitter

Prof. dr. Jaap van Laar

Hoogleraar reumatologie, medeoprichter en voormalig bestuurslid van Stichting ARCH.
UMC Utrecht

Sprekers

Dr. Rachel Kalmann

Oculoplastisch-orbita en traanwegchirurg

UMC Utrecht

Dr. Faiz Karim

Internist-Immunoloog en Allergoloog

Groene Hart ziekenhuis

   

19.30 - 19.35    

Opening                                                                                    
Prof. dr. Jaap van Laar

19.35 - 19.50

IgG4-gerelateerde ziekte: van kliniek naar behandeling
Dr. Faiz Karim

19.50 - 20.00

Q&A met discussie

20.00 - 20.15

IgG4-gerelateerde orbitale ziekte, denk er aan!                                                                    
Dr. Rachel Kalmann

20.15 - 20.25

Q&A met discussie

20.25 - 20.30

Samenvatting & Afsluiting
Prof. dr. Jaap van Laar

Kosten

Deelname aan de webinar is kosteloos.

Voor wie?

De nascholing is bedoeld voor reumatologen, internist-immunologen, neurologen, oogartsen, KNO-artsen & radiologen. Andere geïnteresseerde  professionals en artsen in opleiding zijn ook van harte welkom.

Accreditatie

Voor deze nascholing is één accreditatiepunt aangevraagd bij:

  • Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG)   
  • Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde (NVKNO)
  • Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR)
  • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)

Benecke is als onderwijsinstelling geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).

Wij spraken met prof. dr. Jaap van Laar over de invulling van dit WEBINAR:

Q: Voor wie de eerste uitzendingen heeft gemist: wat is ARCH TV precies?

A: “Het is een nieuw initiatief dat dit jaar gelanceerd is en ondersteund wordt door ARCH. Het is een nieuwe vorm van nascholing om belangrijk nieuws over zeldzame systemische auto-immuunziekten te verspreiden. Ziektebeelden waar ARCH zich op heeft toegelegd zoals vasculitis, sclerodermie, SLE, de ziekte van Sjögren en de complexe casus, wat we voorheen casus pro diagnosi noemden. Kenmerkend voor ARCH TV is de multidisciplinaire insteek. Meer dan voorheen hebben we te maken met complexe patiënten met comorbiditeit en dat vraagt om afstemming met andere specialisten en dus ook de dialoog met elkaar aangaan. Wij brengen vertegenwoordigers uit verschillende betrokken disciplines bij elkaar.”

 

Q: Wat houdt zo’n ARCH TV uitzending in?
A: “Het is een uitzending van een uur. Dus kort maar krachtig. We hebben voor de komende uitzending twee experts uitgenodigd die ingaan op de longbetrokkenheid bij systeemziekten. Voor een toekomstige uitzending overwegen we ook een patiënt als panellid uit te nodigen. Verder is het goed om te weten dat het met twee sprekers zeker niet alleen maar zenden wordt. We hebben na hun bijdragen zo’n 20 minuten ruimte voor discussie met elkaar en de deelnemers zijn bij deze alvast uitgedaagd om mee te doen. Hoogstwaarschijnlijk zijn de meeste deelnemers wel op de hoogte van de grote lijnen, maar hebben wellicht nog vragen over de vertaalslag naar de praktijk. Daarop krijgen zij antwoord in ARCH TV.”
 

Q: Voor wie is deze vijfde ARCH TV bij uitstek geschikt?
A: “Alle reumatologen, internist-immunologen, oogartsen, KNO-artsen, longartsen en radiologen die willen weten hoe deze nieuwe kennis in de praktijk optimaal te benutten is. ARCH TV biedt leidraad voor de praktijk. Maar ook arts assistenten in opleiding zijn van harte welkom om via ARCH TV eenvoudig toegang te verkrijgen tot voorgeselecteerde relevante wetenschappelijke literatuur in zeer kort tijdsbestek.”