Woensdag 13 december 2023
19:30 tot 20:30 uur
Online

Deze uitzending wordt mogelijk gemaakt door de sponsoren:

Onafhankelijk en multidisciplinair laten nascholen over systemische auto-immuunziekten? Via ARCH-TV wordt u o.l.v. prof. dr. Jaap van Laar in meerdere webinars volledig bijgepraat over de nieuwste inzichten in de pathogenese, diagnostiek en behandelingen.

Per uitzending staat één ziektebeeld uit het ARCH-portfolio centraal. Twee experts/tafelgasten geven uitleg en bespreken en bediscussiëren de meest recente publicaties. Op woensdag 13 december 2023 staat tijdens de 6e webinar van 19.30 – 20.30 uur het onderwerp ziekte van Behçet centraal.

De tafelgasten van deze avond zijn:

Dr. Jan van LaarInternist-klinisch immunoloog, Erasmus MC

Dr. Beatrijs WokkeNeuroloog, Erasmus MC

Voorzitter

Prof. dr. Jaap van Laar

Hoogleraar reumatologie, medeoprichter en voormalig bestuurslid van Stichting ARCH.
UMC Utrecht

Sprekers

Dr. Jan van Laar

Internist-klinisch immunoloog, Erasmus MC

Dr. Beatrijs Wokke

Neuroloog, Erasmus MC

woensdag, december 13, 2023
7:30 PM - 7:35 PM
7:30 PM - 7:35 PM
7:35 PM - 7:50 PM
7:35 PM - 7:50 PM
7:50 PM - 8:00 PM
7:50 PM - 8:00 PM
8:00 PM - 8:15 PM
8:00 PM - 8:15 PM
8:15 PM - 8:25 PM
8:15 PM - 8:25 PM
8:25 PM - 8:30 PM
8:25 PM - 8:30 PM

Kosten

Deelname aan de webinar is kosteloos.

Voor wie?

De nascholing is bedoeld voor internisten, internist-immunologen, vasculair geneeskundigen, reumatologen, oogartsen, neurologen & dermatologen. Andere geïnteresseerde professionals en artsen in opleiding zijn ook van harte welkom.

Accreditatie

Voor deze nascholing is één accreditatiepunt aangevraagd bij: 

  •  Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)  
  •  Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN)  
  •  Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR) 
  •  Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG)  
  •  Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV) 

 

Benecke is als onderwijsinstelling geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).

Wij spraken met prof. dr. Jaap van Laar over de invulling van deze WEBINAR:

Q: Voor wie de eerste uitzendingen heeft gemist: wat is ARCH TV precies?

A: “Het is een nieuw initiatief dat vorig jaar gelanceerd is en ondersteund wordt door ARCH. Het is een nieuwe vorm van nascholing om belangrijk nieuws over zeldzame systemische auto-immuunziekten te verspreiden. Ziektebeelden waar ARCH zich op heeft toegelegd zijn bijvoorbeeld vasculitis, sclerodermie, SLE, de ziekte van Sjögren en de complexe casus, wat we voorheen casus pro diagnosi noemden. Kenmerkend voor ARCH TV is de multidisciplinaire insteek. Meer dan voorheen hebben we te maken met complexe patiënten met comorbiditeit en dat vraagt om afstemming met andere specialisten en dus ook de dialoog met elkaar aangaan. Wij brengen vertegenwoordigers uit verschillende betrokken disciplines bij elkaar.”

 

Q: Wat houdt zo’n ARCH TV uitzending in?
A: “Het is een uitzending van een uur. Dus kort maar krachtig. We hebben voor de komende uitzending twee experts uitgenodigd die ingaan op de ziekte van Behcet. Voor een toekomstige uitzending overwegen we ook een patiënt als panellid uit te nodigen. Verder is het goed om te weten dat het met twee sprekers zeker niet alleen maar zenden wordt. We hebben na hun bijdragen zo’n 20 minuten ruimte voor discussie met elkaar en de deelnemers zijn bij deze alvast uitgedaagd om mee te doen. Hoogstwaarschijnlijk zijn de meeste deelnemers wel op de hoogte van de grote lijnen, maar hebben wellicht nog vragen over de vertaalslag naar de praktijk. Daarop krijgen zij antwoord in ARCH TV.”
 

Q: Voor wie is deze zesde ARCH TV bij uitstek geschikt?
A: “Alle reumatologen, internisten, internist-immunologen, vasculair geneeskundigen, oogartsen, neurologen & dermatologen die willen weten hoe deze nieuwe kennis in de praktijk optimaal te benutten is. ARCH TV biedt leidraad voor de praktijk. Maar ook arts assistenten in opleiding zijn van harte welkom om via ARCH TV eenvoudig toegang te verkrijgen tot voorgeselecteerde relevante wetenschappelijke literatuur in zeer kort tijdsbestek.”